Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Адекватна терапия за високорисковите пациенти

Адекватна терапия за високорисковите пациенти

Семинар за журналисти на тема „Ниво на контрол на хипертонията и сърдечно-съдовата протекция в България” бе проведен на 10 октомври т.г. в Националната кардиологична болница със съдействието на фирма Мерк Сероно. Участваха водещи специалисти, за да представят актуални данни за контрола на хипертонията, за диабета като еквивалент за сърдечно-съдовите заболявания, за промените в щитовидната жлеза и сърдечно-съдовия риск.

Директорът на НКБ проф. Владимир Пилософ откри семинара, като подчерта, че сътрудничеството между медицинските специалисти и журналистите е важно за обществото. Защото компетентно огласените медицински послания фокусират вниманието на хората към собственото им здравно благополучие.

Според проф. Пилософ дали хипертонията се открива навреме и дали се контролира правилно са въпроси, от които зависи дали пациентите ще бъдат предпазени от усложнения. А в намирането на правилните отговори трябва да участват не само лекарите, но и пациентите, и държавата. „В медицината няма политика, но как да организираме лечението на артериалната хипертония може да зависи и от политически фактори” – каза в заключение проф. Пилософ.

На хипертонията и нейното влияние върху съдовото здраве се спря проф. Нина Гочева:

- Проблемът е актуален не само у нас, но и по света. В основата е неадекватният контрол на кръвното налягане при стойности, по-високи от таргетните – 140/90, с което се повишава рискът от фатални сърдечно-съдови инциденти – мозъчен инсулт, миокарден инфаркт и др.

За намаляване на усложненията при пациенти с артериална хипертония, както и за постигане на по-добра терапевтична ефективност е необходимо да се въведат отрано комбинации от медикаменти. Доказано е, че комбинациите довеждат до намаляване на систолното артериално налягане, което е особено важно за пациенти над 55-годишна възраст. Този подход е много по-ефикасен от стандартното увеличаване на дозата на вземания медикамент. Въпросът е как да предпазим болния от резистентност към препоръчаната комбинирана терапия. Това се постига с т. нар. фиксирани комбинации от 2 медикамента в една таблетка. Например АСЕ-инхибитор с диуретик или бета-блокер с калциев антагонист. От значение е и психологическият момент – приемането на 1 таблетка се възприема от пациентите добре и предполага по-стриктно спазване на режима.

С фиксираните комбинации не само се постига по-добър терапевтичен отговор, но се намалява и броят на хоспитализациите, което има и икономически ефект. Друго доказателство в полза на фиксираните комбинации е, че при усложнения – например прекаран мозъчен инсулт, невролозите също предписват медикаменти… На практика с фиксираните комбинации се избягва полипрагмазията.

Целите на лечението, формулирани от Европейското кардиологично дружество са да се намали заболяемостта и смъртността. А това ще се постигне с намаляване на АН и неговото поддържане в рамките на таргетните стойности. Другата цел е да се профилактират таргетните увреждания върху мозъка, сърцето и бъбреците.

За съжаление в редица европейски проучвания за България се говори, че имаме най-нисък контрол на АН. През тази година отново сме сред страните с най-голям риск от сърдечно-съдова смъртност. В една група сме с Латвия, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан.

Резултатите от проучванията в досегашните издания EUROASPIRE I, II и III показват висока честота на нездравословен начин на живот и недостатъчно използване на лекарствените терапии за контролиране на кръвното налягане и на липидните стойности при пациенти с установена ИБС и при хора, изложени на висок риск от развитие на сърдечно-съдови заболявания. Данните сочат, че практиката за лечението на тези пациенти във всяка страна е различна.

Включването ни в EUROASPIRE 3 за нас е много важно, защото можем да разберем на какво ниво сме, съпоставяйки се с европейските показатели. Проучването включва пациенти с повишено кръвно налягане или с диабет, или с дислипидемия, които нямат изявена болест. По показателя преобладаване на повишено артериално налягане България е на първо място с цели 88%. Следва Латвия с 80,9%, а за съседите от Румъния процентът е 63,5. По терапевтичен контрол на АН ние сме на последно място – само 12%. За Румъния показателят е 27,4%, а за Италия – 43%. Това показва, че най-дисциплинираните пациенти са италианците.

В групата на пациентите, преживели миокарден инфаркт или мозъчен инсулт, но поддържащи повишено АН, българите са 55,2%. След нас са страни като Финландия, Холандия, Белгия и други, в това число Румъния с 58%. По отношение на терапевтичния контрол заемаме задоволително място с постигнатите 41%. За Холандия например процентът е 26,4.

Доц. Борислав Георгиев представи участието на наши специалисти в

EUROASPIRE IV:

- България не случайно вече е включена в EUROASPIRE, а нашата болница е определена за основна база на четвъртото издание на проучването. Болницата е с изявен международен авторитет, а личности като проф. Юрий Белов са били сред първите консултанти по хипертония на СЗО.

В България за първи път бе приета класификация на хипертонията, официално въведена през 2000 г. През 2001 г. европейската хипертензиология я прие, а по-късно и световната.

Включването ни в EUROASPIRE е много важно, защото с проучването на практика се оценява въвеждането на препоръките за профилактика в клиничната практика на Европа.

В първите издания на EUROASPIRE от 1997 г. се акцентираше предимно на препоръките. В последните две натрупаните факти вече „произвеждат” резултати, например обвързаността между всички рискови фактори и отражението им върху сърдечно-съдовите заболявания. Тази информация е особено важна за практическите подходи в диагностиката, профилактиката и лечението.

Междинно проучване показа, че над 85% от лекарите смятат, че лекуват правилно, но в действителност под 40% е постигнатият резултат. Изводът бе, че лекарите се обучават, получават актуална научна информация, но приложението на тази информация е инсуфициентно.

Според анализа на резултатите на EUROASPIRE III профилактиката в Европа е претърпяла фиаско.

Големият проблем е в т.нар.немедикаментозна терапия, свързана с наднорменото тегло, небалансираното хранене, намалената физическа активност. В това число са и повишените стойности на кръвното налягане. В борбата с рисковите фактори трябва да участваме всички – и специалисти, и държава – не само на думи, но и на практика.

По данни на EUROASPIRE IV в групата на високорисковите пациенти над 40% имат захарен диабет – открит или неоткрит. Затова концепцията на четвъртото издание обхвана и болничният, и извънболничният сектор. Така се установи, че диабетът има отношение към всички етапи в развитието на сърдечно-съдовата болест. Той не само е рисков фактор, но влошава и прогнозата при налични исхемична болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, усложнения на артериалната хипертония. Епидемиологичните резултати за нас са много важни, защото показват как на практика прилагаме европейските препоръки. Оказа се например, че златният стандарт при диабета е едно лекарство, прилагано от 60 години. Метформин е толкова кардиопротективен, че през тази година и Европа, и САЩ дефинитивно го оставиха на първа линия за лечение на диабет тип 2. Този факт трябва да се популяризира сред нашата медицинска общност. Видно е, че през следващите две години кардиолози и ендокринолози съвместно ще дебатираме най-доброто приложение на терапията и практическите подходи при коронарно болни и високорискови пациенти.

Проф. Сабина Захариева запозна аудиторията с ролята на диабета като рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания:

- У нас няма убедително проучване, което да показва честотата на захарния диабет. Допускаме, че е 8-9% – аналогично на честотата в САЩ, където е от 4 до 12%. От дълго време полагаме невероятни усилия да създадем регистър на болните и се надяваме да успеем.

Захарният диабет е социалнозначимо заболяване с масово разпространение, което се дължи основно на съвременния начин на живот. Последствията водят до риск от дислипидемия, тромбоемболични усложнения, артериална хипертония, нарушен глюкозен толеранс.

Всичко това в крайна сметка води до сърдечно-съдови нарушения. И затова съвременната медицина приема диабета като еквивалент на сърдечно-съдово заболяване. Атеросклеротичните усложнения се срещат твърде често и са отговорни за 80% смъртност при пациенти с диабет. Преди всичко това е исхемичната болест на сърцето, която е причина за над 75% от всички хоспитализации при диабетни усложнения. 50% от диабетно болните имат коронарна болест, а 1/3 от пациентите с инфаркт на миокарда – недиагностициран диабет. Основните сърдечно-съдови усложнения при диабета водят до по-висок риск за инциденти при жените.

Образователните програми сред населението, които все по-често се провеждат у нас, могат да осигурят завиден успех. Но трябва да бъдат разширени с препоръки за своевременни адекватни мерки. На първо място е поддържането на кръвната захар в нормални стойности, контролът на кръвното налягане в рамките до 130/80 при диабетици, вниманието към нивото на холестерола, спирането на тютюнопушенето.

Важно е още в преддиабетния стадий да се провежда профилактика срещу рисковите фактори, като се прилага правилен режим на хранене и се поддържа физическа активност.

Сериозен маркер и най-важен прогнозен показател за коронарна болест на сърцето е HbA1c. Високото ниво на гликирания хемоглобин крие висок риск за миокарден инфаркт.

Честотата на АХ при възрастни със захарен диабет е около 72%, докато в общата популация е около 30%. Тази огромна разлика може рязко да се намали с контрол на АХ при болните с диабет и да ги предпази от драматични сърдечно-съдови събития. Същото важи и за нивото на лошия холестерол. Споменатият вече метформин е първа стъпка и в комплексното лечение на диабет. Оказа се, че този медикамент има много по-широко действие – например при момичета с метаболитен синдром в резултат на поликистозни яйчници, при хора с метаболитен синдром без изявен захарен диабет и др. Установено е, че с подобряване на начина на живот рискът от сърдечно-съдови инциденти се редуцира с 58%, а с добавянето на метформин – с още 31%.

Разбира се, интензивните грижи за диабетиците изискват и лечение със съответните статини, фибрати, антихипертензивни средства, както и с подходящ хранителен режим.

Метаболитният синдром и диабетът се асоциират с повишен риск от сърдечно-съдови инциденти. За да се постигнат благоприятните резултати, трябва да се прилагат съответните мерки. Друг е въпросът, че не всички пациенти проявяват готовност за това. Може би и нашите усилия за тяхното обучение не са достатъчни. Мултидисциплинарният подход, обединяващ усилията на общопрактикуващи лекари, ендокринолози, кардиолози и невролози, може да постигне много в първичната превенция и на диабета, и на сърдечно-съдовите заболявания.

Резултатите от скринингово изследване на щитовидната жлеза, АН, и пулсовата честота представи д-р Наталия Темелкова:

- Втора година фирма Мерк Сероно провежда тиреоидни кампании за откриване на заболявания, свързани с щитовидната жлеза. Известно е, че нейните нормални функции са абсолютно условие за доброто психично, физическо, в това число и кардиологично здраве. През тази година освен със сърдечно-съдовия риск изследванията бяха свързани и с измерване на пулса и на АН. Скринингът обхвана жители на градове от цялата страна. Целта бе откриване на недиагностицирани структурни заболявания на щитовидната жлеза, кардиологични проблеми, насочване на проблемните пациенти за последващо уточняване на диагнозата. Бяха проведени ехографски изследвания на щитовидната жлеза и проследяване на артериалното налягане и пулсовата честота. Стремежът ни бе да обхванем възможно най-голям брой хора…За пореден път се убедихме, че жените са по-отговорни за своето здраве.

Прегледани бяха 1000 души. При 34% от тях е открито наличие на възли в щитовидната жлеза. Някои от тях бяха запознати със състоянието си и по-скоро търсеха консултация. Процентът на недиагностицираните досега обаче се оказа значителен – 27,8%.

Резултатите, свързани с артериалното налягане, също не бяха добри. 29% от всички прегледани с проблеми на щитовидната жлеза и на сърцето бяха с повишено АН. Хората, които никога не са знаели, че имат повишено АН, бяха 20%. Сред тях имаше и много млади хора, които не са имали никакви симптоми. Процентът при жените бе 27, а при мъжете – 34. Комбинирана патология – промени и в щитовидната жлеза, и в АН, открихме при 4% от изследваните. Изводът, който направихме, е, че недиагностицираните пациенти у нас са твърде много и трябва да насочим вниманието по-сериозно в тази посока. Направи ни впечатление, че по-голям брой хора с неоткрита хипертония са локализирани в Кюстендил, Пазарджик и Пловдив. Изследването е провеждано в различни региони, но, разбира се не можем да кажем, че е представително за цялата страна. Надяваме се, че със следващи кампании ще добавяме още данни за медицински анализи и ще откриваме недиагностицирани проблемни пациенти за своевременно лечение.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.