Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Качествата на медицинската апаратура и качеството на диагностично-лечебния процес са като скачени съдове

Качествата на медицинската апаратура и качеството на диагностично-лечебния процес са като скачени съдове

Експерти в областта на общественото здраве, в партньорство с Българската асоциация на търговците на медицински изделия (БАТМИ) са в процес на подробен анализ на системата на здравеопазването и изготвят препоръки за стратегически подходи заоптимизиране на дейностите, на организацията с цел повишаване на качеството. Препоръките ще бъдат публикувани в т.нар. „Бяла книга“.

Това бе една от новините, съобщени от зам.-председателя на БАТМИ Тодор Воденичаров – ръководител на сектор „Здравеопазване“ в Siemens, България, на среща с журналисти неотдавна в София.

Като се аргументира с разбирането, че здравеопазната система е сложна и многообразна, г-н Воденичаров изтъкна, че тя се нуждае от общи и еднопосочни действия на държавата, бизнеса, медицинските специалисти и медиите.

Като опитен представител на бизнеса с медицински изделия г-н Воденичаров обоснова своята позиция, че е необходимо публично да бъдат дискутирани важните теми, свързани с възрастта на медицинската апаратура /особено когато става въпрос за източници на йонизиращо лъчение/, с качеството на образите и отговорността на сервизните фирми. Той смята, че в този аспект не става дума толкова за недостиг на средства, колкото за липса на контрол върху вноса, употребата и поддръжката на медицинските апарати – фактори, които пряко засягат всеки пациент.

Оказва се, че у нас процесът на внос, инсталация и ремонт на медицинска апаратура не е ясно стадиран и регламентиран, което позволява да се монтира техника втора употреба, с неясен произход, което важи и за резервните части. Според международните стандарти медицинската апаратура се приема за «остаряла» след 7-10 години експлоатация, но за съжаление у нас действат и апарати на 20 и повече години. По данни отпреди няколко години близо 75% от рентгените са над 20 години, а близо 70% от компютърните томографи са закупени за втора употреба.

Инж. Борислав Ковачев, ръководител на сервизния център в Siemens у нас, запозна присъстващите с ангажимента на производителя по цялата верига на сервизните операции, които компанията отговорно е регламентирала.

Новата стратегия за сервизно обслужване на Siemens е фокусирана върху превантивните действия. Чрез дистанционно следене на работните параметри на системите могат да бъдат открити потенциални проблеми, преди те реално да възникнат. Всеки произведен и инсталиран от Siemens апарат е свързан онлайн към централата в Германия и към сервизния център в съответната държава. Така експертите отстраняват дистанционно до 30% от проблемите с апаратурата.

Сервизната служба на Siemens има офиси в 128 страни /включително и в България/, обслужва над 200 хил. системи, като при 57 хил. от системите действа дистанционна връзка с централата на Siemens в Германия.

По-нататък в дискусията бяха обсъдени в подробности процесите на наемане на фирми за сервиз на медицинска апаратура, ролята на обществените поръчки в тази сфера. Така или иначе акцентът бе поставен върху необходимостта от стриктен и строг контрол по цялата верига – от вноса, инсталирането и сервиза до сертифицирането и рекламирането на определени медицински апарати. Не бяха пропуснати и големите теми за ролята на специалиста радиолог, за обучението на кадрите, за безопасността и на персонала, и на пациентите.

Като отчита значимостта и актуалността на темата за качеството и контрола върху използваната медицинска техника и апаратура, Форум Медикус се ангажира да организира дискусия около кръглата маса, вероятно в началото на есента.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.