Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Патолозите заплашват с протести

Патолозите заплашват с протести

В началото на юни т. г. София бе домакин на извънредна национална конференция по патология („Форум Медикус“, бр. 23/ 2012 г.). Повод за събитието бе продължаващата липса на заинтересованост от страна на родните институции към проблемите на специалността у нас.

След сериозни дискусии и анализи участниците в конференцията изготвиха резолюция, чрез която за пореден път призовават отговорните фактори да осигурят достойно заплащане и възможности за кариерно развитие на българските патолози.

„Форум Медикус“ публикува резолюцията с надеждата, че хората, от които зависи да бъдат намерени решения, ще се заемат с проблемите на специалността, а няма отново да „заровят глава в пясъка“.

РЕЗОЛЮЦИЯ

В резултат на проведените дискусии и задълбочения анализ на състоянието и проблемите на патолозите в България и въз основа на оценката, която беше направена от зам.-министъра на здравеопазването и зам.-председателя на УС на БЛС, патолозите, участвали в Извънредната конференция, взеха следните решения:

1. За работещите на трудов договор:

l Основната заплата на лекар патолог със специалност да не бъде по-малка от пет минимални работни заплати за страната;

l Основната заплата на лекар патолог без специалност да не бъде по-малка от 4 минимални работни заплати за страната.

Срок: 1 месец

2. За работещите на трудов договор в лечебни заведения, сключили

договор с НЗОК: осигуряване между 7 и 12% от стойността на клиничните пътеки /в зависимост от тежестта на участие/.

Срок: 2 месеца

3. Да се приеме изменение в чл.26, ЗЛЗ, Наредба 49 за устройството и дейността на ЛЗ за болнична помощ и диспансерите…, като  отпадне изискването за собствена база /отделение по клинична патология.

/Аргумент – не е важна собствеността, а осигуряването на дейността/.

Да се приеме изменение в НРД и да отпадне изискването за патолог на трудов договор по клиничните пътеки. Това ще даде възможност на всеки патолог да има право на избор как ще осъществява дейността – по трудов договор, по индивидуален договор или на самостоятелна практика.

4. Патологоанатомичната дейност в някои нейни аспекти да бъде призната за високоспециализирана дейност.

Патолозите, взели участие в извънредната конференция, възлагат на:

  • Ръководството на Дружеството по патология и избраната от конференцията Контактна група да предприеме всички необходими действия за изпълнение в срок на взетите решения.

При непостигане на позитивен резултат и изпълнение на приетите решения членовете на Българското дружество по патология/патолозите в България ще преминат към протестни ефективни действия

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.