Вие сте в: Начало // Всички публикации, Личности // Свободен форум за мъдри и дръзки идеи

Свободен форум за мъдри и дръзки идеи

Д-р Андрей Кехайов, президент на ЮЕМФ

От 12 до 15 септември т.г. в Белград ще се проведе Tретият международен конгрес на лекарите от Югоизточна Европа. Предишните два, организирани у нас, бяха изключително ползотворни с научните изяви и колегиалните срещи на специалисти от различни страни. Целта, която си бяхме поставили, бе да утвърдим една нова форма за комуникация между различните медицински организации от региона – ежегоден обмен на информация за най-новите научни постижения, както и свободна дискусия за състоянието, проблемите и реформите в здравеопазните системи. Мисля, че успяхме да осъществим първоначалния си замисъл. Дори интересът към нашите конгреси излезе извън рамките на региона. Богата научна програма и утвърдени академични личности, експертни анализи по организация на здравеопазването, по здравна политика, по съсловна дейност, дискусии по актуални проблеми на медицината в международен план, пряка комуникация между участниците – всичко това утвърди нашите форуми като авторитетни и полезни.

Инициативата за провеждането на конгресите бе на България, а за постигнатото ниво красноречиво говори акредитацията, която получихме от Европейската комисия за непрекъснато обучение по медицина (EACCME). Това е висока оценка, която ни показа, че сме на прав път. Обнадеждени сме, че и занапред идеята да „свържем” на професионален, а и на дружески принцип специалисти, които правят модерна медицина, ще се развива успешно. Сверяването на часовника между „съседи” чрез пряк обмен на информация за научните постижения в съответните страни е изключително полезно, защото действа обединяващо и е пряк път към ползотворно партньорство. Този организационен подход предизвика интерес и бързо увеличи броя на участниците в конгресите. Още повече че научната програма бе оценена от EACCME с 15 европейски кредита – ниво, което вече е привлекателно за специалисти и от Европа, и извън нея.

На предстоящия конгрес в Белград научната тематика ще включва аспекти от различни области на медицината – диабет, онкология, кардиология, имунизациите през ХХI век и др. За новостите от „последния час” в тези сфери ще разкажат утвърдени в международен план специалисти.

В дневния ред са предвидени и дискусии около кръглата маса за: Здравеопазване и здравни системи в Югоизточна Европа през ХХI век” и „Национални медицински асоциации и камари в Югоизточна Европа – роля за професионална саморегулация”.

Без съмнение споделянето и на добрия опит, и на положителните практики може да ускори решаването на проблемите. Защото в контекста на Европейската стратегия 2020, съвместно с представители на европейски медицински асоциации, ще разискваме възможностите за реализация на заложените в стратегията ценности в условията на икономическа криза, която за някои страни добива драматични размери.

Ще бъде дискутиран и достъпът на населението до здравна помощ, като направените изводи ще бъдат изпратени до правителствата на съответните страни, до държавните институции, до съсловните организации. Ще се опитаме да говорим за здравеопазването по един нов, свободен начин, отговарящ на предизвикателствата на ХХI век. Време е политическата демагогия да отстъпи място на реалността, защото да се афишират добри неща, а в същото време недоволните от здравните грижи да стават все повече, не е логично за този век. По тази тематика ще има и няколко доклада от български експерти за реалната ситуация на здравеопазването у нас. Ще бъдат изнесени обективни данни от анкетни проучвания, от проведени срещи в страната и от други сериозни подходи за проучване на общественото мнение. Например мерките за подобряване на демографската среда, които ще се отразяват и на здравеопазването в Югоизточна Европа, трябва да се приложат от съответните правителства без отлагане, защото това ще благоприятства показателите, към които се стремим. Дискусиите са по темите на деня – актуални и важни, затова в Белград с интерес ще изслушаме анализите на изтъкнати експерти в тази област. Тези дискусии ще бъдат свободни, не дирижирани, не режисирани или политически необективни. В началото на ХХI век се нуждаем от нов поглед и ново мислене, за да се вземат най-правилните решения в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Що се отнася до темата на втората кръгла маса – саморегулацията е избрана не случайно. И в тази сфера се нуждаем от преоценка на ситуацията и на функциите на съсловните организации в страните от Югоизточна Европа. Защото от дейността на ръководствата на тези организации, независимо дали се наричат асоциации, камари или съюзи, зависи до голяма степен постигането на поставените цели. Ако се работи закостеняло и некомпетентно – съсловието ще бъде разочаровано. Идеята е с тази дискусия да разчупим догмите и механизмите, които не рядко превръщат съсловните организации от саморегулиращи се в наказателни органи. Такова поведение е вредно и се отразява изключително неблагоприятно върху цялата здравна система. Убеден съм, че темата за саморегулацията е актуална не само в национален и регионален план, но и в общоевропейски. Светът се променя динамично, медицината също. Необходими са преразглеждане и ревизия на ценностите, на които служат медицинските организации. Приоритетите от преди 30 години вече не са на дневен ред. Миграционни процеси, усложнени взаимоотношения, нестабилна здравна политика, реформи, които не се случват, регулация и саморегулация, всичко това и много други фактори влияят върху средата. Те трябва да бъдат анализирани обективно и компетентно от институциите в здравеопазването…

Мотивирани сме да организираме максимално добре предстоящия конгрес в Белград поради високите оценки за предишните, включително и тази на председателя на Световната медицинска асоциация д-р Уончат Субхачатурас. Когато положихме началото на Югоизточноевропейския медицински форум (ЮЕМФ), бяхме само 4 страни – България, Македония, Албания и Гърция. Сега членуват представители на 15 страни. Има интерес за присъединяване и на други.

Присъствието на конгреса в Белград през септември ще бъде голямо. Вече заявиха участие лекари от над 20 държави, част от които не са членове на форума. Надявам се и българското представителство да бъде подобаващо. Защото това международно събитие е наш български продукт – авторитет, който защитаваме и надграждаме.

Записа Снежана Бориславова

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.