Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Повече приходи от доброволно здравно осигуряване

Повече приходи от доброволно здравно осигуряване

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване от януари до април 2012 г., възлиза на 21 103 хил. лв. – отчита се ръст от 15,1 % спрямо същия период на 2011 година. Тези цифри са от Комисията за финансов надзор. Според данните към края на април 2012 г. делът на първите десет здравноосигурителни дружества намалява в сравнение с края на април 2011 г. Най-голямо е намалението при СОФ „Медико-21”, „Дженерали Закрила здравно осигуряване” , ЗОК „България Здраве“. Най-голям относителен дял в структурата на предлаганите услуги от здравноосигурителните дружества заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (39,1 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (20,9 %). Най-голям ръст на премиите се отчита по пакета „Други здравноосигурителни пакети” (38,6 %), а най-голям спад – по пакета „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ” (-48,0 %). Според договорите, действащи към края на отчетния период, броят на здравноосигурените лица е 181 233 души, сочат още данните от комисията.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.