Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Много от лекарите в България са неудовлетворени

Много от лекарите в България са неудовлетворени

Това сочат резултатите от национално изследване, проведено сред 720 лекари от 94 населени места от страната през февруари-март тази година. Изследването извърши екип от професионалисти на сдружение „Български лекар” под формата на анкета. При съставянето на въпросите бе използван опит от подобни изследвания, проведени сред лекари в Швейцария, САЩ и Англия, както и в Македония (HEALTHGROUPER). Финалният въпросник е адаптиран към целта на изследването и ситуацията в страната. Съставен е от 22 въпроса.

Анализирани са факторите, определящи удовлетвореността на лекарите от приходите, сигурността на работното място, сътрудничеството с колеги, работната атмосфера, имиджа в обществото, в семейството и сред приятелите, както и сред пациентите. Включени са и въпроси, свързани с условията на труд и качеството на здравното обслужване, за евентуален интерес към промяна на работното място и за общото удовлетворение от работата като лекар в България.

Отделна група въпроси се отнася до удовлетвореността от реформите, които се провеждат в здравеопазването, Националния рамков договор и ръководството на съсловната организация.

Имаше и два открити въпроса с възможност за коментар: Какви препоръки имате към БЛС и неговата дейност? Какво най-много НЕ ви харесва в работата ви като лекар в България?

Обобщените резултати показват, че 60% от лекарите  изразяват неудовлетвореност от заплатата, която получават, а над 50% са и недоволните от възможностите за допълнителни приходи. По-положителна е само оценката, която лекарите дават на сигурността на работното място.

50% от анкетираните не са доволни от статута си на лекар в обществото. Резултатите показват малко по-висока степен на удовлетвореност от отношението на пациентите и семейството.

Тревожна тенденция е, че 79% от лекарите се оплакват от стрес в работата си, 8% са неутрални и едва 13% нямат такива проблеми. А при работа под стрес резултатите никога не са най-добрите. Тогава и вероятността за грешки е голяма. Недопустимо е лекари да работят под стрес.

90% от анкетираните не са доволни от реформите в сектора.

За съжаление резултатите от анкетата сочат, че според лекарите тези, които трябва най-активно да защитават техните интереси – ръководството на съсловната организация, изобщо не правят това.  На въпроса: „Изпълнява ли функциите си ръководството на БЛС?“ 69% от лекарите смятат, че ръководството на съсловната организация не изпълнява функциите си. 15% са неутрални,а 16% дават относително положителна оценка.

Като пряко следствие от това следва неудовлетворението от Националния рамков договор:75% не са удовлетворени от параметрите на НРД2012. Доволни и много доволни изобщо липсват, а частично доволни са едва 9%.

На въпроса „Възнамерявате ли да смените работното си място?” 32% са отговорили утвърдително. Това е изключително висок процент предвид усилията и продължителното обучение, които са необходими за придобиване на медицинска квалификация. Тези отговори отразяват обезпокоителната тенденция – от пренаситеност с медицински специалисти в миналото днес да се отчита дефицит в някои специалности.

Още повече че 56% от търсещите промяна желаят да напуснат страната. 19% биха желали да преминат от държавния в частния сектор, а 12% са готови дори да сменят професията си.

Резултатите от анкетата дават възможност да се формулират някои основни изводи:

60% от лекарите не са доволни от заплатата, която получават

- 50%  не са доволни от статута си на лекар в обществото

- 79% от лекарите се оплакват от стреса в работата си

- 90% не са доволни от реформите в сектора

- 69% смятат, че ръководството на съсловната организация не изпълнява функциите си

- 75% не са удовлетворени от НРД2012

- 50% не биха препоръчали професията лекар на младите

- Общата неудовлетвореност от работата като лекар е 71 %

- 56% от търсещите промяна желаят да напуснат страната

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.