Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Решения на Министерския съвет

Решения на Министерския съвет

Правителството прие Национална програма по безопасност и здраве при работа за 2012 г.

В документа са залегнали законодателни, организационно-технически, здравни и други превантивни мерки за осигуряване на здраве и безопасност на работното място. Целта е да се осигури благосъстояние при работа, като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове.

Изпълнението на програмата ще допринесе за намаляване на: степента на професионалните рискове и повишаване на защита на работещите; размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради временна нетрудоспособност; броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда или преждевременно пенсиониране и неработоспособност (инвалидност); разходите на работодателите за съдействие при завръщане на работа (консултации, обучение, приспособяване към работното място) и др.

Пет нови професии са включени в Списъка на регулираните професии

Те са: физиотерапевт; монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори; офицер за тактическо ниво на управление; офицер за оперативно ниво на управление; офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили. Вносители на предложенията са Асоциацията на физиотерапевтите в България, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Министерството на отбраната.

Със същото решение са приети и изменения на приложения II и V на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации, приети с Регламент (ЕС) №213/2011.

Десислава Димитрова става председател на Надзорния съвет на НЗОК

Правителството определи заместник-министъра на здравеопазването Десислава Димитрова за председател на Надзорния съвет на НЗОК. Представител на държавата в Надзорния съвет на здравната каса ще бъде и заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Валентин Николов.

Със същото решение от поста беше освободена Гергана Павлова, досегашен председател на НС на НЗОК.

Отпада лимитът от 180 хил. лв. за лечение от Фонда за деца

Правителството премахна финансовия лимит от 180 хил. лв. и това ще позволи на Център „Фонд за лечение на деца” да осигурява изцяло лечението на децата, чието здравословно състояние налага да се изразходват средства над тази сума. По този начин ще се постигнат в максимална степен целите, за които е създаден фондът – да финансира лечението на всички нуждаещи се деца, без значение от необходимите средства, и така да гарантира неотменимото им право на достъп до здравеопазване.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.