Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Програми и пари

Програми и пари

Не проваляйте един работещ проект – към това призоваха експерти, партньори и представители на НПО, свързани с програмите, финансирани от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария на специална пресконференция на 11 март т. г. Повод бе огласената в публичното пространство информация, че средствата се изразходват по непрозрачен начин, а резултатите са нулеви.

В отговор на обвиненията експертите представиха подробен отчет за средното финансово изпълнение на дейностите по програмите „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“, „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” и „Укрепване на националната програма по туберкулоза”.

Посочено бе, че от старта на проекта финансовото изпълнение е 78%, а средното изпълнение на индикаторите за резултати е 99%.

- Има ли друга програма с чуждестранно финансиране, която може да се похвали с подобни резултати, попита директорът д-р Тонка Върлева. Тя допълни, че от 2004 г. до края на 2011 г. в България са постъпили 41 млн. евро за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и на туберкулоза. Само през изминалата година страната ни е получила над 8 млн. евро.

В предоставената на журналистите информация бе посочено, че средствата са били разпределени по следния начин: за дейности на КАБКИС -18%; за превенция на ХИВ в ромските общности и сред проституиращи – по 13%; за превенция сред наркозависими и за укрепване на националния и регионалния отговор – по 12%; за превенция на ХИВ сред млади хора, за живеещи с ХИВ/СПИН, за надзор над епидемията – по 9%, за превенция сред гей общността – 5%.

Наред с това през 2011 г. са били закупени антиретровирусни медикаменти на стойност около 470 хил. евро. Над 1 млн. евро са били отделени за медицински консумативи и оборудване – диагностикуми, бързи тестове и т. н.

- Искам да подчертая, че благодарение на програмата стана възможно децентрализирането на системата и вече разполагаме с няколко сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, коментира д-р Върлева. Тя припомни, че през 2003 г. в страната е съществувал само един център в столицата. Средства са били изразходвани още за обучение на медицински кадри – 200 хил. евро, за инфраструктурни проекти – 300 хил. евро, за здравно-информационни материали – 200 хил. евро. През 2011 г. по програмата са сключени 62 договора с НПО и 52 договора с лечебни заведения на обща стойност 2,1 млн. евро. Общият брой на заетите по програмата хора е 1088 души.

Още 1036 души са били заети в изпълнение на петте компонента на двете програми по туберкулоза. Около 63% от финансирането е било отделено за лечебни заведения в страната. За откриването на туберкулоза в ромските общности – 14%, за намаляване на предаването на заболяването в затворите – 14%; за национално и регионално управление и изграждане на информационна система за туберкулоза – 9%. В рамките на проекта са били закупени лекарства от втора и трета линия за лечение на пациенти с мултирезистентна туберкулоза на стойност над 250 хил. евро. Още 950 хил. евро са били отпуснати за медицински консумативи и около 620 хил. евро за инфраструктурни проекти. През изминалата година са реновирани и десет лечебни заведения.

По време на пресконференцията бе посочено, че в МЗ има ясно разписани ангажименти за изпълнението на програмите. Специално условие в споразуменията е изграждането на структура за управление и дирекция, отговорна за изпълнението на националните програми по СПИН и туберкулоза. Разработени са индикатори за проследяване ефективността на работата на всички структури и консултанти, процедури за управление, онлайн система за мониторинг и оценяване по всички индикатори.

Д-р Върлева категорично отхвърли твърдението, че част от служителите на МЗ са получавали бонуси с пари по програмата. Тя обясни,че за изпълнението на всички подпрограми отговарят дългосрочни и краткосрочни консултанти, технически сътрудници, с които са сключени граждански договори.

- Това не са бонуси, а възнаграждения за свършена работа, подчерта д-р Върлева. Средствата, получени от служителите на министерството, възлизат на 1,68% от безвъзмездната помощ, заложени са в бюджетите и предварително са съгласувани с Глобалния фонд, стана ясно още от изказването.

В края на пресконференцията стана ясно, че фондът е одобрил продължаване на финансирането до 2015 г., като се предвижда през следващите три години да постъпят още 12 млн. евро.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.