Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Проекции за бъдещето на урологията

Проекции за бъдещето на урологията

В края на февруари т.г. Париж бе столица на европейската и световната урология. В рамките на 4 дни бе проведен годишният конгрес на Европейската асоциация по урология. Над 14 хиляди участници от Европа, Азия и Африка, от Америка имаха невероятната възможност да обменят познание, да получат нова информация, да усетят тенденциите в развитието на тази специфична, динамично развиваща се специалност. Видеосесиите, филмите с най-сложни интервенции и 3D записите бяха едната страна на научното събитие. Пленарните сесии, постерните представяния и обучителните семинари – другата. Пълни бяха залите и по време на фирмените симпозиуми, където експерти обобщават изследователски опит, сравняват данни от големи проучвания, разкриват тенденции, очертават бъдещи диагностични и лечебни насоки.

На специална пресконференция, водена от генералния секретар на асоциацията проф. П-А .Абрахамсон, бяха  представени възможности за мултидисциплинарен напредък, чертаещ бъдещето на урологията. Засегнати бяха: ролята на миниинвазивните процедури; новите опции за въздействие при свръхактивен пикочен мехур; появата на модерен препарат при авансирал рак на простатата; предимствата на биопсия, извършвана под ЯМР контрол за ранно и прецизно диагностициране и стадиране на рак на простатата. Всъщност участниците в пресконференцията – М. Уирт,  У. Артибани, Кр. Чапъл, описаха футуристична картина на урологичната практика, където лекарите ще използват анатомична навигационна система, двойна конзола за обучение по роботизирана хирургия, както и много нови медикаменти за продължаване на живота и с по-добро качество.

ASTELLAS PHARMA – един от генералните спонсори на конгреса, потвърди своето трайно присъствие в полето на урологията чрез три научни симпозиума:“Нови решения за старото предизвикателство – свръхактивен пикочен мехур“; „Революция в подходите при симптоми на долните пикочни пътища“, „Назад към бъдещето чрез хормонална терапия на резистентен на кастрация простатен карцином“. Препълнените зали и многото въпроси по време на дискусиите доказват разбирането за значението на научните търсения в изследователските лаборатории на компанията, готова непрестанно да откликва на актуалните задачи в сферата на медикаментозното лечение на хронични и продължителни урологични симптоми и синдроми.

На официално тържество ASTELLAS PHARMA и нейната европейска фондация оповестиха новия носител на специалния грант от 300 хиляди щ.д. за работа по проект „Слаба активност на детрузора – създаване на алгоритъм за откриване, диагностика и оценка“ . Грантът получи д-р Г. Ван Кьоверинг от Университета в Маастрихт. Проектът е отличен сред 54 кандидатстващи изследователски групи, а победителят подчерта, че става дума за проучвания в сравнително нова сфера на урологията, и то за състояние, което е подценявано и твърде често не е диагностицирано.

Основен акцент от представянето на ASTELLAS PHARMA на европейския конгрес бе симпозиумът, на който за пръв път бяха огласени данни от фаза 3 проучване за

комбинирана терапия

при мъже със симптоми на долните пикочни пътища /СДПП/, което показва значимо подобрение както на уринарните симптоми, така и на качеството на живот на засегнатите.

Проучването доказва, че фиксирана доза на комбинирана терапия от tamsulosin +solifenacin  / EC905 / подобрява симптомите при мъже над 45 години с проблеми при задържането и при изпускането в сравнение с плацебо или с монотерапия с tamsulosin. Проучването фаза 3 NEPTUNE доказва, че EC905 влияе върху честотата на уриниране, неотложността и качеството на живот, като параметрите са сравнявани с плацебо и с прием само на tamsulosin.

EC905 е комбинирана таблетка с фиксирана доза, съдържаща tamsulosin TOCAS TM и solifenacin, приемана веднъж дневно, създадена да лекува едновременно симптоми на изпразване и на задържане при мъже.

Проф. Маркус Дрейк – изследовател и презентатор на проучването NEPTUNE, коментира, че според резултатите EC905 повишава ефикасността /в сравнение с плацебо или с монотерапия с tamsulosin/ само с една таблетка дневно. Така се намалява „бремето на многото хапчета“, като се запазват ефикасността и поносимостта. Поради това се очаква EC905 да бъде възприет еднакво добре и от пациентите, и от лекарите, смята ученият.

Проучването NEPTUNE е 12-седмично, рандомизирано, двойно сляпо, мултицентрово и има за цел да изследва ефикасността и безопасността на фиксирана доза на комбинирани таблетки, съдържащи tamsulosin TOCAS TM /0,4 мг/ и solifenacin /6 или 9 мг/ сред голяма група мъже със СДПП и с доказан проблем при задържането. Пациентите са рандомизирани в четири групи – плацебо, само tamsulosin TOCAS TM /0,4 мг/, tamsulosin TOCAS TM /0,4 мг/+ solifenacin /6 мг/и tamsulosin TOCAS TM /0,4 мг/ + solifenacin /9 мг/. И в трите групи, получавали медикамент, се откроява статистически значимо подобряване на наблюдаваните параметри – постига се редукция по общата скала за неотложност за 24 часа в сравнение с плацебо. Освен това комбинацията tamsulosin TOCAS TM /0,4 мг+ solifenacin /6 мг/ статистически значимо откроява по-добра ефикасност от монотерапията с tamsulosin TOCAS TM /0,4 мг/. И двете дози на комбинираната таблетка показват статистически значимо подобрение на IPSS. Освен това и двете дози комбинирана терапия влияят позитивно върху честотата, обема на микциите и неотложността. Значимо покачването и по скалата за качество на живот се отчита при двете дози EC905 в сравнение с плацебо и с монотерапия с tamsulosin TOCAS TM. Комбинираната терапия е била понесена добре, малък процент от пациентите са съобщили за странични действия: сухота в устата – 8,6% и 10% ; констипация – 3,6% и 5,6%, съответно при tamsulosin TOCAS TM /0,4/ мг+ solifenacin /6 мг/и tamsulosin TOCAS TM /0,4 мг/ + solifenacin /9 мг/.

Значението на резултатите от проучването се определя и от факта, че СДПП засягат повече от 60 процента от възрастното население в Европа и почти 90 процента от мъжете във възрастта от 50 до 80 години и нататък, като се отразяват на качеството на живот, включително върху работоспособността, социалната активност и сексуалните връзки на засегнатите.

С новата комбинира таблетка ЕС905 ASTELLAS PHARMA за пореден път потвърди силен напредък в непрестанните търсения на медикаментозни решения при симптоми и синдроми на долните пикочни пътища.

Българската урология присъства

в постерна сесия за хирургични техники при карцином на пикочния мехур. Д-р Димитър Шишков, дмн, завеждащ на урологично отделение в МБАЛ в Пловдив, представи „Лапароскопска цистектомия с последващ ортотопичен мехур по Щудер – предимства и недостатъци“. Заедно с д-р Артур Сарачев авторите на постера отговориха на въпроси както на модераторите, така и на специалисти от залата, сред които нямаше нито един българин.

Специално за „Форум Медикус“ д-р Д. Шишков обясни:

-            В обобщените данни критикуваме разбирането за цялостно извършване на подмяна на пикочния мехур по лапароскопски начин.  Доказваме предимствата операцията да се прави в два етапа – цистектомията се извършва лапароскопски, а в последваща отворена операция се прилага оперативната техника за заместване на мехура.  Защо:

-             Защото ортотопичната замяна има принципи, които не могат да бъдат спазени при лапароскопската техника;

-             Защото при изцяло лапароскопски подход възникват повече усложнения.

Това бе и единственият доклад, приет за участие в конгреса, като авторите споделят удовлетворение от представянето.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.