Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Нуждаем се от промяна днес и сега

Нуждаем се от промяна днес и сега

Д-р Андрей Кехайов:

- Уважаеми д-р Кехайов, нека да започнем с актуалните теми в българското здравеопазване. През изминалите две седмици обществото беше разтърсено от редица скандали – стигна се до няколко оставки, повдигната бе темата за цените на лекарствата. Как случващото се се отразява върху лекарското съсловие днес?

- Текущата ситуация е отражение на дълбоките и сериозни проблеми, които българското здравеопазване има, и то не от днес. За голямо съжаление здравните институции не успяха да предвидят тези събития въпреки поетата отговорност да управляват. Оказа се, че те не разполагат с реален капацитет да се справят с всичко, което се стовари върху системата. А с предприетите палиативни стъпки няма да бъдат намерени правилните решения. Моята прогноза е още по-песимистична – проблемите във всички аспекти на здравната система ще се задълбочат както на национално, така и на регионално ниво. За голямо съжаление от това страдат както българските лекари, така и техните пациенти. На практика достъпът до медицински услуги не винаги е реален, пациентите не винаги получават това, което им се полага. Днес лекарите се чувстват изключително отчаяни от тази ситуация. Тя не е благоприятна за никого, но отговорност за нея и за непредприетите мерки носят тези, които формират, управляват и ръководят здравната система. В тази посока ще акцентирам, че Законът за съсловните организации вменява много функции на Българския лекарски съюз, но според мен определени представители от ръководството на съсловната организация не са в състояние да провеждат правилна политика и да балансират по най-коректния начин проблемите, които има здравната система. Неадекватни са становищата и поведението по отношение на ситуацията към момента, както и по отношение на всичко, което те имаха възможност да постигнат в подготовката за подписване на националния рамков договор. Не мога да си обясня как председателят и зам.-председателят на БЛС коментираха, че подписаният тазгодишен договор е най-добрият от всички, а изведнъж възникнаха толкова много проблеми. Очевидно е налице разминаване между думи, дела и реалности. Това между впрочем още веднъж потвърждава тезата, че настоящото ръководство на БЛС не изпълнява задачите, които има по закон.

- В навечерието на 54-тия събор на БЛС как оценявате постигнатото от съсловната организация през последните години?

- През изминалите три години настоящото ръководство, избрано на незаконно свикан събор от министър Желев (справка: Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации), не изпълни задълженията си, нито отговорните задачи, които бяха поставени от българските лекари. Това не е само мое мнение, но и позицията на много други колеги, с които сме дискутирали темата на различни форуми. В този смисъл няма как да бъде дадена положителна оценка. Негативизмът се засилва още повече от това, че на фона на изключителните проблеми в здравната система във всички нейни аспекти ръководството стои безучастно или върви след събитията. Неадекватно бе поведението на съсловната организация дори и по въпроса за лекарските грешки. Допуснато бе да бъдат обвинявани лекарите, вместо да се разкрият и обяснят истинските проблеми на здравната система. Реагирано бе без необходимата подготовка. Така например ръководството коментира темата за бонусите в здравната система, но не взе отношение, когато бе обвинявано цяло съсловие. Всички възможности, които трябваше да се използват за саморегулация на професията, бяха изпуснати. Стопирани бяха инициативите за непрекъснато обучение на лекарите, предприети от предишното ръководство на съсловната организация. Липсва прозрачност във финансовата политика.

Това е недопустимо поведение за организация, за която отделяме от своето месечно възнаграждение, за да бъдем представлявани. В крайна сметка лекарите не получиха нито представителност, нито защита. Такова ръководство, което не служи на интересите на лекарите, обезсмисля идеята и ценностите, които в крайна сметка ни обединяват в една организация. Днес лекарският съюз е изправен пред тежка ситуация, в която никое друго ръководство не го е оставяло. Дори и в моментите, в които бяха отправяни остри персонални атаки към моята личност от страна на Тройната коалиция, никога не бе допуснато да бъдат атакувани лекарите. Тогава БЛС изпълняваше функциите си, поемаше своите отговорности и се противопоставяше на непоследователни действия. А именно това е мисията на съсловната организация – да бъдем обективни, да казваме истината, а не да бъдем кабинетни представители и да харчим безцеремонно и безотчетно парите на изстрадалия български лекар.

Ето защо се надявам, че всичко това обективно и коректно ще бъде споделено по време на събора от делегатите от всички региони на страната. Бих могъл да кажа и по-тежки думи, но не е необходимо, за да не прозвучат лично. Като бивш председател на БЛС много пъти ми е ставало тъжно, когато гледам безпомощните действия на ръководството на лекарския съюз. Ето защо нашата организация, която има достатъчно дълга история, трябва да направи необходимата промяна, и то сега, в посока, каквато съсловието желае. Трябва да бъдат дадени насоки за развитието на БЛС, но в дневния ред на предстоящия събор – очевидно направен процедурно, не е предвидена такава точка. Явно настоящото ръководство се страхува да води подобен дебат. А да се страхуваш от собственото си съсловие е опасно. Опасно е, когато не можеш да намериш морал, за да кажеш в очите на този, когото представляваш, дали си изпълнил мисията, заради която ти е гласувано доверие.

При тази обективна ситуация делегатите трябва да дадат реална оценка за работата на Управителния съвет на БЛС, за това, което не е изпълнено. Нуждаем се от промяна днес и сега, а не след години. Пасивните действия, бездействието или продължаващите опити за съглашателска политика на така нареченото ръководство, избрано на „министерския“ събор, са пагубни дори за развитието на цялото общество.

- Кои според Вас трябва да бъдат приоритетите на следващото ръководство на БЛС?

- Всички, които имат намерение да се ангажират с тази изключително отговорна задача, трябва недвусмислено да формулират своя ясна програма, да набележат действия, които бързо да бъдат реализирани, за да стъпи организацията отново на земята. Защото днес тя е в безвъздушното пространство. В потвърждение на този факт ще отбележа безпомощността на ръководството, както и императивите, които поставяше на определени събори, че трябва да се подпише рамков договор, тъй като нямало друга алтернатива. А в крайна сметка с рамковия договор не бяха защитени нито интересите на лекарите, нито на пациентите.

Резултатът от унизителното имитиране на дейност без познаване на материята и непоследователното поведение на институциите е налице. Още през 2007 г. поставих диагнозата криза в здравеопазването много преди да се коментира въпросът за икономически, финансови и всякакви други кризи. Но тогава не се взеха мерки, а определени хора се бориха само за власт, без да имат необходимата подготовка. Резултатът от това е, че днес българското здравеопазване не е в криза, то изпадна в депресия. Очевидно ситуацията ще продължава да се влошава. Ето защо са необходими спешни мерки, трябва да бъде осъществено адекватно лечение на цялата система. От промени се нуждае приоритетно и БЛС, и по-специално ръководството, което няма визия за действията си дори и за седмица напред, нито пък за по-далечни перспективи и позиции. Ето защо на предстоящия събор трябва да бъде предложена краткосрочна програма с най-наложителните стъпки, които трябва да се реализират, а впоследствие на базата на задълбочен анализ да бъдат формулирани и действията, които да върнат доверието на лекарите в институцията лекарски съюз.

- През изминалия месец отново се заговори за необходимостта от създаване на лекарска камара. Нужна ли е подобна промяна и какво трябва да бъде бъдещето на съсловната организация?

- Този въпрос се повдигна в момент, в който очевидно сегашното ръководство не е в състояние да изпълнява ангажиментите си, определени в закона за съсловните организации. В тази ситуация се получават „празни пространства“ и именно тогава започват различни дебати, инициирани от хора, които не са наясно какво е лекарски съюз и какво е камара. В крайна сметка най-важно не само за лекарския съюз, но и за всяка една институция е да се изпълняват нормативно определените задачи. Типично за нашата страна е да коментираме какви нормативни промени трябва да бъдат направени, а в същото време не изпълняваме действащите закони.

- Вие очертахте една доста мрачна прогноза за бъдещето. Какво трябва да се случаи, за да преодолеем депресията?

- Както казах, спешно трябва да бъдат взети определени мерки и това трябва да се случи на 9-10 март т.г., по време на 54-тия събор на БЛС. Надявам се, че всички делегати ще осъзнаят важната мисия – необходимостта да утвърдим престижа на лекарите в България. Безспорно нашата професия е престижна, но някои хора с действията си потискат авторитета й. Трябва да направим така, че младите лекари да останат в България. И то не само в името на съсловието, но и в името на гражданите на страната.

Бъдещето на съсловието е в наши ръце. Нека не го изпускаме, нека вземем правилните и мъдри решения.

Въпросите зададе Светлана КОСТАДИНОВА

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by Theme Junkie. Modified by Magstudio. Powered by WordPress.