Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Промени в Закона за медицинските изделия

Промени в Закона за медицинските изделия

обсъждаха депутатите от Комисията по здравеопазване на заседание на 9 февруари т.г.

Във внесения от МЗ законопроект се предвижда премахването на регистрационния режим в ИАЛ за търговците, които имат издадени съответните документи от регулаторен орган в друга страна от ЕС или от Европейското икономическо пространство.

Наред с това икономическите субекти, регистрирани по търговското право в съответните страни, ще имат възможност да получат разрешение от ИАЛ за извършване на търговия на едро с медицински изделия на територията на България при същите условия, при които са поставени българските търговци.

С проекта се регламентират субектите, които могат да продават и да предоставят медицински изделия до крайния потребител, посочват се техните задължения и правомощия.

Законопроектът предвижда и промяна в Закона за здравето, която задължава лечебните заведения за болнична помощ да осигуряват медицински изделия за задоволяване нуждите на своите пациенти. Така например, ако съответното изделие не се заплаща със  средства от бюджетите на НЗОК или от републиканския бюджет, се предвижда то да бъде платено от пациента на цената, на която е било закупено.

По време на дискусията народните представители от всички партии подкрепиха законопроекта и се обединиха около позицията, че е необходимо да бъде въведен ред с търговията с медицински изделия в България. Основните въпроси към вносителите на проекта бяха с цел уточняване на някои юридически аспекти към предложението.

- Ако нещо се окаже необходимо по спешност на даден пациент, а в момента лечебното заведение не разполага с него, а няма обществена поръчка, какво се случва тогава? – попита д-р Даниела Дариткова.

Въпросът й бе подкрепен и от председателя на комисията Десислава Атанасова, която припомни, че всички публично-правни организации, в това число и болниците, трябва да провеждат обществени поръчки.

- Разбира се, не е възможно да бъде поддържан целият спектър от медицински изделия, но по този показател лечебните заведения могат да се конкурират, отговори министър Стефан Константинов. По думите му добрите болници ще разполагат с голяма база качествени медицински продукти.

- Целта на всяка обществена поръчка е да бъде намалена цената, но да не изпаднем в другата крайност – по-голяма част от лечебните заведения да осигуряват медицински изделия на по-ниска цена и по този начин да рискуваме качеството на услугата, изрази опасения д-р Хасан Адемов. По думите му е необходима обща формулировка, която да не пречи на мениджърите да снабдяват болниците си с качествени материали. Според д-р Евгений Желев пък съобразяването със Закона за обществените поръчки няма как да не се отрази на качеството. Той припомни, че НЗОК не прави обществени поръчки, а договаря цените на продуктите.

- Какво пречи  касата да договаря всички изделия и в същото време да ги заплаща, попита депутатът.

Подкрепа към законопроекта бе изказана и от ръководството на БЛС. Все пак председателят д-р Цветан Райчинов изрази някои притеснения и направи допълнителни предложения – например, да бъдат въведени: пределни цени както при лекарствените продукти; забрана за фирмите вносители и производители да продават на дребно.

- Проблемът с обществените поръчки също може да бъде разрешен, ако болниците получат право да сключват консигнационни договори, обясни д-р Райчинов. Според него самите фирми няма да имат нищо против, защото ще бъде в техен интерес да поддържат наличие от собствените си продукти в съответната болница и така и пациентът да има избор.

Въпреки възникналите въпроси народните представители декларираха подкрепа към законопроекта и го приеха единодушно.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.