Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Обновление в Първа АГ болница „Св. София“ в столицата

Обновление в Първа АГ болница „Св. София“ в столицата

Информацията

На 2 септември т.г. столичният кмет Йорданка Фандъкова посети Първа АГ болница „Св. София“. Повод за посещението бе фактът, че със средства на Столична община се запазва единственото отделение в общинска болница за ин витро процедури. Фандъкова направи проверка на ремонтните дейности в лечебното заведение, които се извършват със средства на Столична община. Близо 800 хил. лева е отделила общината за ремонта на родилното отделение и на сектора за ин витро процедури, защото състоянието е било критично, ремонт не е бил правен от 1988 г., когато то е било създадено. Поради недобрите условия секторът е бил застрашен от затваряне.

„За нас беше истинско предизвикателство да не допуснем да бъде закрито ин витро отделението“, коментира Йорданка Фандъкова. Тя обясни, че причините за евентуално затваряне са били от финансово и организационно естество.

Коментарът

Доц. Елиан Рачев – изп. директор:

Първа АГ болница „Св. София“ е съществена част от „гръбнака“ на софийското здравеопазване. За почти 60-годишното си съществуване в болницата започва животът на десетки хиляди малки български граждани.

За периода 2007-2010 г. проплакаха над 16 660 новородени, средно над 4150 на година, което нарежда ПСАГБАЛ „Св. София“ на най-челни позиции в страната като родилен дом. За последните осем месеца от тази година броят на ражданията надхвърли 2250.

Под грижата на над 80 лекари специалисти, много акушерки и друг медицински персонал за четиригодишния период са диагностицирани 160 000 пациентки, хоспитализирани, оперирани и лекувани са над 54 000 от тях. Гинекологичните операции са почти 39 000, като по ендоскопски начин са извършени около 1500 от тях. Болницата работи със стабилни медицински и финансови параметри.

За да бъдем конкурентоспособни, ние оптимизираме непрекъснато всички основни медицински дейности – съвременно водене на раждането, модерни грижи за новороденото и особено за недоносените деца, актуална предродова диагностика чрез четириизмерна ехография и биохимичен скрининг, консервативно и оперативно лечение на всички гинекологични заболявания, въведени са всички ендоскопски методи, методи за ранна диагноза, профилактика и лечение на заболяванията на гърдата.

През десетилетията денонощен режим на работа сградният фонд се амортизира значително. Ето защо принципалът на болницата – Столичната община, след съответното решение на СОС финансира с почти 500 000 лв. подмяната на остарялата ВиК инсталация, тръби на отоплителната инсталация, ремонта на бани и санитарни възли и подмяната на товарния асансьор.

Основно ремонтиран е и Родилният сектор, включително с поставянето на съвременни антибактериални покрития. Във връзка с повишения обем на оперативните раждания се оформи и втора операционна зала. През 2010 г. оперативните раждания чрез цезарово сечение достигат 39%.

Освен на класическите за нашата специалност функции разчитаме и на високоспециализирани дейности, развивани само в нашата болница. Стремежът е те да се реализират пълноценно съгласно стандартите за покриване на целия обем грижи за женското здраве.

Клиниката по хирургия на млечната жлеза – уникална за България, единствената в структурата на специализирана АГ болница, позволява затваряне на цикъла „женско здраве“. Извършва се целият обем на диагностика, оперативно лечение и проследяване на пациентите с онкозаболявания на млечната жлеза. За периода са извършени общо 2641 операции чрез стандартни и авангардни онкопластични оперативни техники.

Групата по ин витро фертилизация в Първа АГ болница започна съществуването си още през 1988 г. Изключително интересни са и методите на тази репродуктивна технология – ин витро, ICSI, „ледени“ бебета – замразени ембриони, и всички иновации в репродуктивната гинекология. Нашето отделение за ин витро фертилизация е пионерско за страната и много от „най-първите“ постижения в тази медицинска технология са се случили именно тук – първата двойка близнаци ин витро, първото замразено бебе още през 2001 г., първите близнаци от замразени ембриони, първите родени близнаци след 7-годишен интервал и др. Успеваемостта на отделението е напълно адекватна на другите центрове в страната и съизмерима със световните стандарти.

Почти от създаването си отделението не бе иновирано като база и апаратура. Ето защо Столичната община целево финансира закупуването на медицинско оборудване за дейностите по асистирана репродукция на стойност 280 хил. лева. Предстои подмяна на ламинарния бокс, микроманипулатор за ICSI, нов инкубатор и замразител и към момента са довършени ремонтно-монтажните дейности, съобразени с изискванията на медицинските стандарти. Отделението по ин витро работи активно повече от 20 години, като към АГ болницата „Св. София” е единственото общинско (не частно) заведение, в което се извършва асистирана репродукция в пълен обем. Всяка година в процедурите участват 100-150 двойки със стерилитетни проблеми.

Съществуването на такъв център в подобно здравно заведение е предимство за асистираната репродукция в страната, тъй като се завършва пълният цикъл от създаването, през проследяването на бременността, до раждането на самото дете.

Припомням, че Фондът за асистирана репродукция отпуска до 5000 лв. за един цикъл, като обикновено в частните центрове пациентите често доплащат от 1000 до 3000 лв. собствени средства. В същото време стойността на един репродуктивен цикъл в ПСАГБАЛ „Св. София“ рядко надхвърля 3000 лв. От социално-икономически аспект това означава, че срещу една и съща сума обществени средства в отделението може да се помогне на два пъти повече двойки със стерилитет.

С извършените основни ремонтни дейности и оборудването със съвременна апаратура се създават значително подобрени условия за нашите пациентки и нашите колеги. Известно е, че във всяко модерно общество майчиното и детското здраве са недвусмислен приоритет. Стремим се да доказваме това и в нашето лечебно заведение.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.