Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // “Форум Медикус” е съучредител и медиен партньор на инициативата

“Форум Медикус” е съучредител и медиен партньор на инициативата

Медицинският университет в града участва в проект “Равни възможности за здраве: действие за развитие”, финансиран от Европейската комисия. Водещ партньор е Италия, а в разработката участват университети и неакадемични институции от България, Румъния, Полша, Латвия, Малта и Унгария. Равносметката показва, че Медицинският университет в Плевен си партнира с общо 10 академични, студентски и неправителствени организации от 7 страни на Европейския съюз.

От българска страна за участие в проекта са включени Асоциацията на студентите по медицина в България – клон Плевен, и местното сдружение “Развитие на личността и човешките общности”.

Основна цел на проекта е усъвършенстването на обучението по глобално здраве в страните от Европейския съюз. Редом с това ще бъде постигната по-висока степен на информираност по проблемите на глобализацията и нейните ефекти върху здравето и общественото развитие.

Предвидени са разностранни дейности – от създаването на Национални мрежи по глобално здраве в страните партньори, през обучението на здравни специалисти, до провеждането на семинари и срещи с медицинската общност, на публични лекции, фокусни сесии и различни медийни изяви за информиране на широката общественост.

Водещият партньор по проекта е най-старата италианска неправителствена организация в областта на здравеопазването “Лекари с Африка Куам” от град Падуа. От 1950 г. организацията  подготвя лекари и здравни специалисти за участие в хуманитарни мисии в страните от Африканския континент.

Реализацията на проекта ще продължи 3 години, като през първата от тях у нас е предвидено изграждането на Националната мрежа по глобално здраве, както и обучението на академични преподаватели от медицинските университети в страната по проблемите на глобалното здраве. В обучителния модул ще се разчита изключително много на кадрите от Центъра по глобално здраве на Болонския университет в Италия. Щом бъде завършен този процес, преподавателите ще участват в провеждането на факултативни курсове по глобално здраве за студенти.

Освен това ще бъдат обучени и 20 здравни професионалисти от лечебните заведения в страната като преподаватели за нуждите на продължаващото обучение. Те ще бъдат включени в провеждането на семинари по глобално здраве в регионалните болници от Северна България.

През октомври тази година в Плевен ще се състои проведена традиционната Конференция за студенти и млади лекари. По време на работата й ще бъде организирана кръгла маса по глобалните проблеми на майчиното и детското здраве. Месец по-късно, през ноември, предстои да бъде проведена и Втората среща на партньорите по проекта.

При откриването на работната среща и представянето на проекта зам.-ректорът на Медицинския университет в Плевен доц. Анжелика Велкова побърза да благодари на гостите и участниците: доц. Гена Грънчарова – декан на Факултета по обществено здраве на МУ в Плевен, г-н Преслав Гайдарски – директор на общинската дирекция “Здравеопазване и социални дейности”, директори на болници, представители на обществени и неправителствени организации в областта на здравеопазването.

- Проектът е посветен на здравето и на неговите връзки и зависимости от процесите на глобалното развитие – обобщи смисъла на идеята доц. Велкова. – Здравето е универсално човешко право и неотменна грижа на обществото, то е висша ценност в глобален мащаб. От здравето зависи личното развитие и просперитет на всеки гражданин на планетата. То е фактор на благополучието и цялостното развитие на човешкото общество. Постигането на “Здраве за всички” е глобална цел, която СЗО прокламира преди 34 години като основна своя мисия. За постигането на тази цел са необходими не само финансови средства, но и използването на световните постижения на науката, на технологиите, както и решимостта на всички нации да се справят с бедността и с болестите.

В глобализиращия се свят това е единствено възможният път за постигане на основните цели на хилядолетието, сред които са намаляване на детската смъртност и подобряване на майчиното здраве.

ФМ

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.