Вие сте в: Начало // Всички публикации, За медицински специалисти // Ново проучване показва по-високи медицински разходи, свързани с незадоволителен контрол на епилепсията

Ново проучване показва по-високи медицински разходи, свързани с незадоволителен контрол на епилепсията

Брюксел (Белгия), 31 август 2011. Резултатите от ново проучване показват, че в САЩ общите медицински разходи за пациентите с епилепсия с нестабилно лечение с АЕЛ (преминаване от едно към друго лекарство, добавяне или преустановяване на дадено лечение), за период от две години са поне два пъти по-високи от тези при пациентите със стабилно лечение (без промяна в режима на лечение), а разходите за лечение в спешно отделение са около 3-8 пъти по-високи от тези със стабилно лечение.

Резултатите от това ретроспективно кохортно проучване, проведено като са използвани данни от здравната администрация в САЩ, бяха представени по време на ХIХ Международен конгрес по епилепсия в Рим1.

“Това проучване показва, че са високи разходите за лечение на пациентите, които се нуждаят от промяна на своето AEЛ, поради незадоволителен контрол на пристъпите или неприемливи нежелани лекарствени реакции и предполага, че бързият, постоянен контрол на епилепсията е от полза не само за хората с епилепсия, но също така намалява здравните разходи за обществото”, коментира авторът на проучването Dr. Florent Richy, ръководител на Глобална епидемиология, UCB, и професор по епидемиология в University of Liege, Belgium.

Проучването проследява 12 718 пациенти с епилепсия, приемащи едно или повече  AEЛ за период от две години.  През периода на проследяване демографските особености, изходните характеристики и общите годишни разходи за здравеопазване са били разпределени спрямо типа на лечение с AEЛ (стабилно спрямо нестабилно).

От всички пациенти, включени в проучването, 53% са били с нестабилно лечение с AEЛ по време на проучването (22% – добавяне на лекарство, 6% – преминаване от едно към друго лечение, 25% – преустановяване на дадено лечение). Осемнадесет процента от пациентите със стабилно лечение са били диагностицирани една година или по-малко преди изходното ниво спрямо 28% от пациентите с нестабилно лечение.

Като цяло здравните разходи при пациентите с преминаване от едно към друго лечение с AEЛ ($ 28 732) или добавяне на лекарство ($ 31 321) са били два или повече пъти по-високи от общите здравни разходи при пациентите със стабилно лечение ($ 11 505). Разходите за лечение в спешно отделение при пациентите с нестабилно лечение с АЕЛ (добавяне на лекарство – $ 9240, преминаване от едно към друго лечение – $ 6392, преустановяване – $ 3012) са били около 3 до 8 пъти по-високи от тези със стабилно лечение – $ 1176.

* Източник на данни:IMS LifeLink:Health Plan Claims Database, PharMetrics, Inc., a unit of IMS Health, Watertown, WA.  ©2009, All Rights Reserved.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.