Вие сте в: Начало // Всички публикации, За реформата // Депутатите казаха не на „добрата“ смърт

Депутатите казаха не на „добрата“ смърт

Проект на закон за евтаназията обсъждаха в Комисията по здравеопазване на заседание на 7 юли т.г.

Според предложението евтаназия може да се извършва по искане на страдащия, неизлечимо болен пълнолетен гражданин, който е в състояние да разбира свойството и значението на своята постъпка. В случай, че пациентът не е в състояние да изрази волята си, молбата се попълва от неговия съпруг, пълнолетни деца или родителите му.

Според проекта искането за евтаназия се разглежда от специална петчленна комисия – трима лекари и двама юристи, назначена от министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието.

-    Човек трябва да има право на избор между живота и смъртта, особено когато е безнадеждно болен и страданията му са непоносими, посочи вносителят проф. Любен Корнезов. В мотивите към законопроекта е записано още, че възможност да бъде прекратен животът на тежко болни пациенти съществува в Белгия, Холандия, Швейцария, Италия, Люксембург, Уругвай, Япония, САЩ (щата Орегон), Австралия и Албания.

- Проектът не само трябва да бъде отхвърлен, но и да бъде захвърлен по всеки, който го подкрепи, заяви д-р Ваньо Шарков. По думите му предложението противоречи на Хипократовата клетва и лекарите не бива да бъдат превръщани в палачи.

- Бях втрещен от внасянето на такъв законопроект, коментира д-р Пламен Цеков. Той отбеляза, че проблемът с евтаназията не стои на дневен ред пред българското общество и едва ли биха се намерили лекари, които да се съгласят да „убиват“ хора с благородна цел.

На същата позиция застана и д-р Нигяр Сахлим, според която обществото ни още не е узряло за подобна идея. По думите й „системата на здравеопазване в България извършва продължителна евтаназия на тежко болните чрез недостига на лекарства и пари за лечение и чрез липсата на хосписи, където неизлечимо болните достойно да изживеят последните си дни“.

Народният представител Джема Грозданова пък припомни, че евтаназията е била разрешена в Холандия след 30-годишен дебат.

На няколко пъти депутатите призоваваха проф. Корнезов да оттегли законопроекта, като всеки път вносителят отговаряше отрицателно.

Интерес предизвика изказването на съдебния лекар от Плевен доц. Петко Лисаев. Той обяви, че  негово лично проучване показва, че повечето от младите лекари и студенти по медицина категорично са против евтаназията. Не така стои въпросът сред по-възрастните му колеги, 64% от които подкрепят идеята.

По време на заседанието стана ясно, че от неправителствените организации също са категорично против предложението.

След като изслушаха всички позиции и становища, депутатите отхвърлиха законопроекта.

ФМ

Категорично неодобрение

СТАНОВИЩЕ на Българската асоциация за изследване и лечение на болката

Управителният борд на Българската асоциация за изследване и лечение на болката изразява категоричното си неодобрение и несъгласие с така внесения законопроект за евтаназията.

Като асоциация с идеална цел и обединяваща усилията на различни медицински специалисти за лекуване на болката, включително и при палиативните грижи за безнадеждно болни лица, сме длъжни да заявим, че твърдението за невъзможност да се лекуват или облекчават болките при терминално болни не почива на истината. Съвременната медицина и фармакология разполагат със средства – медикаменти и различни техники, с които могат да се отстраняват и най-силните болки и болните да бъдат поддържани в задоволителен комфорт и качество на живот за различно дълго време. Това се отнася и за безнадеждните случаи. Гореспоменатите лекарства и техники могат да се прилагат както в болнична обстановка, в хосписи, така и в домашна среда.

Разрешаването на евтаназията е не само един антихуманен акт, но крие и редица възможности за спекулации с различна цел – например донорство на органи, незаконно обогатяване, нарушение на етично-правните норми на обществото.

Смятаме, че е недопустимо разрешаването на евтаназията под каквато и да било форма. Това е равносилно да се върне смъртното наказание като присъда.

Това, че има някои страни – за щастие не много на брой, където евтаназията е разрешена, не е аргумент за разрешаването й в България. По същия начин трябва ли да служи за аргумент съществуването на смъртното наказание в някои страни по света, за да се възстанови то отново в България.

Смятаме, че е недостойно, дори престъпно да се прилага и узаконява евтаназията. Никой не може да лишава от живот човешки същества, дори и по тяхно желание, а още по-малко – на близките им.

Разрешаването на евтаназията е в грубо противоречие с правото на живот и всички морални, етични, религиозни и демократични норми в обществото.

Като лекари, работещи в областта за изследване и лечение на болката, бихме искали още веднъж да изтъкнем, че не съществуват болки, които да не могат да бъдат лекувани успешно от съвременната медицина. Гледането на безнадеждно болните е задача и отговорност на здравната и социалната система в дадена страна. То трябва да бъде поето в една или друга степен от здравното осигуряване и да стане държавна политика и приоритет.

Проф. д-р Иван Смилов, дмн – председател на Българската асоциация за изследване и лечение на болката

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.