Вие сте в: Начало // Всички публикации // Ценен принос в медицинската книжнина

Ценен принос в медицинската книжнина

В края на май т. г. в големия салон на БАН академичното издателство „Марин Дринов” организира представяне на издадени книги от сферата на медицината. Директорът на издателството Димитър Радичков съобщи, че се радва на увеличения брой издания на медицинска тематика, на нарасналия брой на авторите и разнообразието на тематиката.
Известна е поредицата „Ръководство по хирургия”, инициирана и организирана от акад. Дамян Дамянов, излязла в периода 2008-2018 г. и представена през 2019 г. Днес се оказва, че томовете са изчерпани и се обсъждат варианти за преиздаване на преработени и допълнени издания.
Например „Хирургична анатомия” от 2012 г. сега е преиздадена с отг. редактори Д. Дамянов и Н. Видинов. Участват 20 съавтори – 10 анатоми и 10 хирурзи с голям практически опит. Изданието е ценно и с опит за споделени рискове и подчертани възможности за превенция на риска. Преиздадени са и том 11 и том 12 на ръководството. Т. 11 /отг. редактор Д. Дамянов/е посветен на стомашно-чревна хирургия, хирургия на ретроперитонеалното пространство и хернии, а т. 12 /отг. редактори Д. Дамянов и В. Димитрова/ – на хирургия на жлъчната система, на черен дроб, панкреас, далак. Активно се подготвя преиздаване на т.7 – гръдна хирургия /редактор Д. Петров/, на т.15 – лапароскопска хирургия /редактори Т. По-
жарлиев и М. Радионов/, както и на т. 9 – хирургия на млечна жлеза /редактор Т. Седлоев/.

На срещата бе представена книгата „Спешна урология” с отг. редактор Ч. Славов и 16 съавтори. Става дума за луксозно оформено издание от 614 стр., онагледено с фигури и таблици. Важно е да се отбележи, че всяка глава завърш-
ва с изведени важни изводи по съответната тема, приложени са алгоритми и скали с практическа насоченост, свързани с всички спешни урологични състояния от възпалителен, травматичен, онкологичен характер.
През 2023 г. издателство „Марин Дринов” публикува луксозната моно-
графия „Минимално инвазивна гинекологична хирургия” /редактори Гр. Горчев и Сл. Томов/, със съавтори – 16 специалисти, над 400 стр. Първата част разглежда анатомични познания, особености и специфики, видяни чрез ендоскопските уреди. В два раздела подробно са обяснени лапароскопската и робот асистираната гинекологична хирургия. Споделен е личен и световен опит, отделено е място за усложнения, анестезия, както и за следоперативното гледане на болните. Трябва да се изтъкне, че това е първата у нас монография по темата за робот асистираната хирургия.
Тритомно ръководство по неврохирургия /1487 стр./ на издателството излезе в края на 2023 г. Инициатор и редактор е Н. Габровски с пет основни съавтори – водещи неврохирурзи от медицинските университети в страната. Последователно са разгледани анатомични и физиологични понятия, симптоми, оперативни усложнения, мозъчни тумори и травми, мозъчно-съдова и гръбначно-съдова патология, детска неврохирургия и др. Чл.-кор. проф. Н. Габровски заяви, че 10 години след из-
лизането на последното ръководство, написано от учителите по специалността у нас, авторският колектив е успял да подготви достойно за българската, а и за международната аудитория издание.
Пред академичната аудитория проф. Венцислав Мутафчийски съобщи, че издателство „Марин Дринов” е подготвило учебник „Военна и травма хирургия”, който третира синхронно двата аспекта на травматизма (военновременен и цивилен/, взели епидемични размери в съвременното общество.
Уникалното за България издание е подредено в 57 глави. Текстът обхваща общите аспекти на военната и цивилната травма – причини, механизми на възникване, патофизиология, оценка на тежестта. Важен елемент е представянето на принципите на военната хирургия и во-
енномедицинската доктрина на НАТО, сортировката (цивилна и во-
енновременна), доболничната и на-
чалната болнична помощ при травма. Това дава представа за работата в мултидисциплинарен екип. За първи път са включени глави за посттравматично стресово разстройство, обучение на военни лекари и хирурзи, химическа и радиационна травма и травма от биологични оръжия, критерии за донорство и кондициониране на донор.
Акцент в книгата е поставен върху факта, че у нас се подценява ролята на цивилната травма като една от водещите причини за инвалидизация и смърт-
ност сред населението.
Проф. Мутафчийски подчерта, че книгата е написана в духа на най-добрите световни практики, в които е преплетен собствен, цивилен и военновременен опит. Съзнателно преследвани цели са ясна практическа насоченост с добро онагледяване, практически съвети и достъпност не само за специалисти, но и за студенти и парамедици.
В заключение Д. Радичков поздрави акад. Дамянов за инициирането на издаването и преиздаването на книгите, както и за академичното обсъждане и официалното представяне. Акад. Дамянов подчерта, че инициативата „не би могла да стане реалност без къртовския труд на авторите, откраднали време, за да пишат и споделят опит, както и на всеотдайните отговорни редактори. Чудесно е, че всички книги могат да бъдат преведени, за да станат чест от световната медицинска книжнина”, подчерта още акад. Дамянов.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.