Вие сте в: Начало // Всички публикации // Какво ни каза европейският комисар Стела Кириакиду

Какво ни каза европейският комисар Стела Кириакиду

В София министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков проведе работна среща с европейския комисар по здравеопазване и безопасност на храните, след кое-
то двамата коментираха резултати и намерения на специален брифинг. Визитата е продължение на разговор между двамата от юни т.г., когато е изразена готовност за по-задълбочени контакти по теми от взаимен интерес.
Основен фокус на двустранната среща бе дискусията по въпроси, свързани с Европейския план за борба с рака, фармацевтичната реформа на ЕС, ваксинацията и психичното здраве.
Във встъплението си пред журналистите комисар Кириакиду акцентира:
- Радвам се на възможността да бъда в България, за да съобщя ключови решения на ЕК, сързани със здравето и безопасността на всички европейски граждани.
Ще започна с намерението и първите стъпки да създадем Европейски здравен съюз, който съдържа няколко ключови здравни приоритети за дейност.
Една от целите е извършване на реформа във фармацевтичния сектор, която сега се дискутира в ЕП и в Европейския съвет. Намерението включва: създаване на единен пазар за лекарства в ЕС, с което да се гарантира, че: европейските граждани ще имат безопасни и иновативни лекарства, независимо къде живеят; ще се осигури достъп до лекарства чрез мерки срещу недостига на всички нива; до края на годината ще бъде подготвен списък на критични за ЕС медикаменти, които да бъдат разпределяни чрез механизъм за справедливост.
Втората цел е имплементиране и контрол над качеството на резултатите от действието на Европейския антираков план. Той е амбициозен и добре финансиран, както и многостранен. Може да се изтъкне, че вече има и първи резултати – например осъвременени са препоръките за скрининг, към и досега дестващите програми за скрининг за рак на гърдата, рак на шийката на матката, колоректален карцином, ще бъдат добавени скринингови препоръки за рак на простатата, карцином на белия дроб, както и на гастроинтестиналните карциноми. Друга особеност на плана е, че се предвижда финансиране за обучение на мултидисциплинарни екипи, защото е ясно, че онкологично болните се нуждаят от комплексна грижа. Важно е да се подчертае също, че през 2024 г. ще приемем Етичен кодекс „Да не бъдеш забравен в ЕС” с акцент върху мерки и грижи за хората, преживели срещата с рака. Предвижда се и създаването на Европейска мрежа от комплексни центрове, очаквам и България да се включи в тази мрежа.
Третата цел е създаване на условия за неотложни действия в сферата на психичното здраве. Тревожната статистика сочи, че всеки шести европейски гражданин има някакъв ментален проблем. До юни 2024 г. ще подготвим комплексни програми, които да включват както битка срещу стигмата, така и осигуряване на преход към грижа за психично болния в общността. Тези и други задачи ще бъдат обобщени в EU кодекс за психично здраве, каза още европейският здравен комисар.
В контекста на разговора министър Хинков коментира Националния план за борба с рака, който включва няколко основни направления, сред които превенция, скрининг, иновативна диагностика и лечение, качество на живот, както и създаване на система, която предлага устойчива и модерна палиативна грижа. Така България вече активно участва в европейската платформа срещу онкологичните заболявания и е част от общите усилия с акцент върху скрининга и превенцията.
По темата за сложната сфера на лекарствените продукти, здравният министър подчерта, че те са сериозно предизвикателство за всички здравни системи в Европейския съюз и че обсъжданите мерки за справяне с недостига на медикаменти през последните го-
дини са изключително важни за нашата страна.
- В рамките на преговорния процес по Фармацевтичния пакет трябва да се отчетат особеностите на отделните държави – членки на ЕС, да се търси и намери правилният баланс за диалог между индустрията и националните компетентни органи. Основната цел за всички държави е да не се допуска ограничаване на достъпа на пациентите до необходимите им лекарствени продукти, категорично изтъкна министърът.
За сферата на психичното здраве министър Хинков напомни, че в България през 2021 г. е приета Националната стратегия за психично здраве 2021 – 2030. Той подчерта, че за Министерството на здравеопазването е приоритет утвърждаването на съвременна мрежа и устойчива система за психично здраве както чрез изпълнение на инвестиции и реформи по Плана за възстановяване и устойчивост, така и чрез активно сътрудничество със СЗО в рамките на споразуменията за сътрудничество. Той даде висока оценка на срещата, защото ”с еврокомисаря коментирахме раними и важни аспекти на нашата здравна система”.
В заключение Стела Кириакиду също изтъкна плодотворността на срещите в София, подчерта, че държавите членки сами избират своите приоритети на дейност, но е ясно, че с подкрепата на ЕС резултатите се получават по-бързо и са по-видими.
- Именно такива са амбициозните приоритетни цели и преките сфери на действие на Европейския здравен съюз, каза на сбогуване еврокомисарят.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.