Вие сте в: Начало // Всички публикации // Срещу бремето на рака – от плана до практиката

Срещу бремето на рака – от плана до практиката

Над 16 000 българи са починали от рак през 2022 г. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ), представени при откриването на Българския национален конгрес по онкология с международно участие, проведен от 5 до 7 октомври т. г. Форумът се организира ежегодно от Българското онкологично научно дружество (БОНД).
Събитието е платформа за водещи онколози, изследователи и специалисти да обменят знания, опит и идеи. Освен представители от страната, участват и изтъкнати чуждестранни изтъкнати експерти.
И през тази година бяха дискутирани актуални теми, свързани със съвременните подходи към рака на белия дроб, рака на млечната жлеза, рака на гастроинтестиналния тракт, уротелния карцином, колоректалния карцином,
простатния карцином, малигнения меланом и др. Представени бяха и експозета за глобалните тенденции в контрола над раковите заболявания, както и съвременните подходи в диагностиката и лечението.
- Този конгрес се провежда в изключително важен момент, когато онкологичните грижи се развиват бързо не само в България, но и в цяла Европа. Европейският план за борба с рака е доказателство за колективния ангажимент, който имаме, за да намалим бремето на рака. Наша отговорност е да възприемем и приложим различните компоненти на плана в нашата страна, каза проф. Асен Дудов, председател на БОНД, при откриването на конгреса.
Планът обхваща няколко ключови компонента, сред които: превенция, ранно откриване, лечение, подобряване качеството на живот на пациентите с рак.
Според проф. Дудов, за да се гарантира изпълнението на стратегиите за превенция на местно ниво, следва да съсредоточим усилията си върху контрола на различните рискови фактори, благоприятстващи развитието на рак, чрез разширяване на програмите за ваксинация и насърчаване към здравословен начин на живот.
За целите на ранното откриване на рака, успоредно с необходимите инвестиции в здравна инфраструктура, е належащо създаването и популяризирането на общонационални програми за скрининг на често срещаните нозологии, насочен към рискови групи от населението, както и повишаване на обществената осве-
доменост за значението на редовните профилактични
прегледи и скрининга за откриване на рака в ранен стадий.
Проф. Дудов подчерта още значението на мултидисциплинарния подход към лечението на рака, като се поощрява сътрудничеството между различни специалисти, ангажирани в процеса по осигуряване на комплексни грижи, включително съвременните методи, свързани с изследването на биомаркери, геномното секвениране от следващо поколение и други, които спомагат разработването и избора на конкретни по-подходящи терапии за пациентите.
По данни от Доклада за глобалните тенденции в онкологията през 2023 на IQVIA (Institute For Human Data Science) броят на лекуваните пациенти с онкологични заболявания в световен мащаб нараства средно с 5% през последните пет години, като се очаква допълнително нарастване през следващите пет години, тъй като достъпът до нови лекарства се разширява.
Подобряването на качеството на живот на пациентите, преживели рак, както и на пациентите на активно лечение налага укрепване на услугите за палиативни грижи, разработване на подходящи програми за рехабилитация, както и реинтеграция на преживелите раково заболяване.
- За постигането на всички тези цели сътрудничеството между здравните специалисти, институции и неправителствения сектор е от първостепенно значение. Тръгвайки по този трънлив път, е важно да признаем и отчитаме ролята на световните политики за контрол над раковите заболявания. Това беше и основната причина за присъединяването на БОНД към Международния съюз за контрол на рака (UICC) – най-голямата глобална мрежа от организации и специалисти, посветена на намаляването на глобалното бреме на рака, допълни проф. Дудов.
По време на събитието проф. Дудов анонсира предстоящото си участие в Световната среща на лидерите в областта на рака, организирана от UICC, която ще се състои  в САЩ, с цел да се намери общ, холистичен подход в контрола над рака в целия свят.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.