Вие сте в: Начало // Всички публикации // Помощ за специализация и професионално развитие на младите лекари у нас

Помощ за специализация и професионално развитие на младите лекари у нас

Младите лекари, специализанти и студенти по медицина в България вече ще могат да разчитат на специална подкрепа за професионалното си развитие. Инициативата е на учредената в навечерието на Нова година фондация “Практикум”.
Целта на фондацията е младите български лекари и студенти по медицина да се включват в обучителен клъстер, където да получават насоки и помощ за развитието си, както и финансова подкрепа по време на своето обучение и стаж. Включването в общността ще позволява на младите професионалисти да намират по-лесно практики и стажове. “Те ще имат по-ясен поглед и възможност да изберат специализацията, която най-много им допада и отговаря на очакванията и възможностите им”, обяснява Милен Христов, председател на “Практикум” и един от създателите.
Сред основателите на новата фондация са още Ива Танева и Георги Калчев, които заедно с Милен Христов са създатели и на франчайз за лабораторни изследвания laboratoria.bg – платформа, която дава възможност на всеки в България да се изследва бързо и лесно, без да е необходимо да чака, посредством пунктове за пробонабиране, разположени на леснодостъпни локации, както и чрез мобилна услуга и посещение на място в дома или офиса.
“Практикум” ще набира средства чрез различни кампании и дарения. В краткосрочен етап целта е да се съберат половин милион лева, които ще бъдат инвестирани в обучения, практики и подобряване на работната среда за младите лекари.
“България от години страда от липсата на лекари, а голяма част от завършилите студенти и специализантите се разочароват от тромавата система и избират своя професионален път в чужбина. Сигурни сме, че причината не е само финансова. Имаме възможност да задържим поне част от тези млади професионалисти в страната и да им предложим адекватно обучение, стажове и финансова сигурност до мо-мента, в който се превърнат в лекари с напълно завършен курс на обучение и с право да работят самостоятелно”, ко-ментира още Милен Христов.
Чрез фондация “Практикум” студентите и специализантите ще имат предимството да се възползват от нова верига за обмен по линията “университет-специализация-професионална реализация”. Веригата ще работи с канали за пряка комуникация, които облекчават административната тежест. По този начин младите медици ще имат по-богат избор от специалности и работни места, за да се развиват в подобрени условия на работа и обучение. От друга страна, здравните заведения и другите места за специализация ще имат достъп до по-голям кръг от студенти по медицина, специализанти и млади лекари, които да привличат с атрактивни условия.
Само за няколко дни фондацията  успя да набере над 50 кандидати, отговарящи на изискванията. Те ще могат да се възползват от възможностите за подкрепа в професионалното си развитие. За първото тримесечие на тази година заложената цел е членство на над 100 медици. За кандидатите ще се организират поредица семинари и обучителни сесии, а към партньорската мрежа ще бъдат привлечени лечебни за-
ведения, образователни институции и компании от здравното застраховане, производството и търговията с медицински изделия.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.