Вие сте в: Начало // Всички публикации // Проф. Миладин Апостолов – на 90 години

Проф. Миладин Апостолов – на 90 години

Юбилеите се възприемат като празник, посветен на възрастта на една личност. Но това е много специфичен празник, който съчетава в себе си радост и тъга, светли спомени и носталгия по безвъзвратно отминали дни.
Юбилеят е своеобразно състезание с времето, защото човекът, когото честваме, е успял да превъзмогне атаките на годините и да достигне завидна възраст.
Всеки юбилей е повод за дълбок размисъл – у юбиляра за самооценка, у неговите близки и приятели – за пример и стандарт за начина на живот, за изводи и послания към по-младите.
На 3 август 2021 г. Миладин Апостолов навършва 90 години. Името му е емблематично за българското обществено здраве, той е неоспорим доайен на социалната медицина, за историята на медицината у нас.
Той има дълъг професионален път, белязан с неуморим ритъм. Той е уникален работохолик, творец с многостранни творчески изяви.
Той е и мъдрец, който може да ни разкрие много истини, до които още не сме достигнали – какво е щастие и любов, страдание и самота, очарование и разочарование, успехи и изпитания, възторг и тъга, вдъхновение и устрем.
Миладин Апостолов е роден в с. Комощица, Ломско. Щастливото му детство преминава сред безкрайните хоризонти на дунавската равнина, обичал е да посещава Лом и да се наслаждава на тихия бял Дунав. Там в родния си край той е закърмен с удивителен оптимизъм и свободолюбив дух, запазен непоклатим през целия му динамичен житейски път.
Завършва медицина през 1955 г. в София. Работи 4 години като епидемиолог и завеждащ отдел „Здравна просвета“ в Кюстендил, след това две години е щатен редактор в издателство „Медицина и физкултура“. След 1962 г. започва академичната му кариера като асистент, доцент и професор по социална медицина. Защитава две дисертации: „Медико-социологични проблеми на алкохолизма“ (1968 г.) за кандидат и „Български научни медицински школи“, (1983 г.) за доктор на медицинските науки.
Публикува първия в България учебник по история на медицината, претърпял пет издания. Още от асистентските си години той е главен редактор на вестник „Медицинска трибуна“, издание на МА.
Миладин Апостолов е бил декан на Факултета по обществени професии в МА, директор на първата в България бакалавърска и магистърска програма по здравен мениджмънт в НБУ (1999 г.), директор на де-партамент във Факултета по обществено здраве към Вели-котърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“, ръководител на докторска програма към ФОЗ в София, научен ръководител на 23 докторанти. Шест години е подпредседател на Българската академия на науките и изкуствата – БАНИ.
Член е на много чуждестранни научни дружества: академик на Петровската академия на науките и изкуствата в Москва, почетен член на научни медицински дружества в Португалия, Унгария, Полша, Куба, Русия, на Общогръцкото дружество по история на медицината и др.
От доста години той е и авторитетен член на Съюза на българските писатели.
Награден е с орден „Кирил и Методий“ – I степен, носител е на най-високия български орден „Стара Планина“ – I степен.
Миладин Апостолов е автор на над 320 научни статии, доклади, има 25 книги (монографии, студии, повести и романи), публикувани на български, руски, немски, италиански, английски, френски и полски език. Замисля и осъществява емблематичното оригинално изследване върху научните медицински школи в България – първо и единствено изследване по този проблем.
Миладин Апостолов реализира своите целенасочени интереси към историко-медицинската проблематика. Създава и ръководи първия в България сектор по история на медицината към Катедрата по социална медицина.
Основател и съпрезидент е на Балканската асоциация по история и философия на медицината, а от 2010 до 2015 г. е президент на асоциацията.
Създател и гл. редактор е
на международното списание „Асклепий“, член на редакционната колегия на списание „Medicina nei Secoli arte е sienza“ (Рим).
Накратко Миладин Апостолов може да се определи като творчески енциклопедист.
Честит юбилей!
Проф. Веселин Борисов

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.