Вие сте в: Начало // Всички публикации // ХI конференция по онкология

ХI конференция по онкология

Форумът бе организиран от Университетската специализирана болница по онкология в София. Над 180 участници – водещи специалисти от УСБАЛО, онколози от страната, както и професионалисти по здравни грижи, в два пълноценни дни трупаха нови знания, дискутираха и коментираха иновации, методи и практически подходи от необятния и все по-предизвикателен свят на онкологичните заболявания.

- Националните онкологични конференции са традиция и запазена марка на УСБАЛО, основен носител на идеите и акцентите са екипите на лечебното заведение, компетентни в различните сфери на онкологичната патология, каза при откриването изпълнителният директор д-р Стефан Константинов. – Форматът на конференцията е хибриден,но вярвам, че присъстващите реално ще имат повече възможности за дискусии очи в очи, както и за реализиране на човешки колегиални контакти, допълни той.

„Злокачествените заболявания през двадесетте години на 21 век” – така бе формулирана първата тема от научната програма. Проф. Здравка Валерианова направи сериозен задълбочен обзор на статистическите данни за честотата на възникване и смъртността от различните нозологични единици от началото на века. Тя подчерта световната тенденция за постепенното придвижване на онкологичната заболяемост и смъртност пред „водещите” досега сърдечно-съдови болести. Като се позова на тревожните числа – 19,3 млн. нови случаи в света и 10 млн. починали от рак за 2020 г., проф. Валерианова информира за мащабната програма на Европейската комисия, обявена през февруари т.г.. Планът, включващ акценти върху превенцията, лечението и грижата за болните, е широкомащабен, финансово осигурен. Очакванията са иновативните диагностични и лечебни подходи, подобряването на работата на раковия регистър /сфера, в която страната ни търпи критики/, създаването на комплексни центрове за онкологична грижа да ограничат ръста на заболяемостта и смъртността, особено в сфери, където доказано може да се повлияе чрез скрининг и промяна в начина на живот.

Проф. Елена Пиперкова представи пред аудиторията лекция за приносите на иновативния напълно дигитализиран ПЕТ/КТ, с какъвто УСБАЛО разполага, като аргументира с конкретни примери и казуси настъпилите подобрения в диагностиката, в мониторинга на лечението в клиничната практика в болницата.

Участниците обсъдиха теми и проблеми от молекулярната онкология, генетиката, имуноонкологията, хирургичното и медикаментозното лечение, лъчетерапията и много други. Разисквани бяха особеностите на онкологичната хирургия и необходимостта от комплексни решения, като хирургът работи съвместно с патолог,с радиолог и т.н. Обект на анализ бяха и редките тумори на гърдата, при които поведението на хирурга се определя от характеристиката на тумора, както и предимствата на лапароскопската хирургия при злокачествени новообразувания на стомаха. С особен интерес бяха изслушани казуси, случаи от практиката, европейски препоръки, представени от по-млади колеги, свежо попълнение в екипа на онкологичната болница.

Не на последно място трябва да бъде изтъкнат фактът, че симпозиумите на фармацевтичните компании предизвикаха заслужен интерес – те носят заряда на иновативните открития, на персонализираното лечение съобразно изводите от прецизната диагностика, насочват към промени в терапевтичните алгоритми, открояват ролята на геномното профилиране, осигуряват ново познание и предлагат модерни оръжия за всекидневната битка срещу рака.

При пълна зала и засилен интерес протече т. нар. сестринска сесия, където професионалистите по здравни грижи сериозно и задълбочено обсъждаха ролята на медицинските специалисти при провеждането на диагностични и лечебни процедури при различни локализации, на конкретни места – в операционната, в диагностичния блок, до леглото на болния.

Голяма част от делегатите споделиха убеждението, че единадесетото издание на научната конференция по онкология е ярко доказателство за водещата роля на УСБАЛО във формирането и реализирането на национална доктрина за преодоляване на негативите, за „смяна на курса” – към постигане на значима преживяемост, към реална превенция на предизвикателните онкологични болести.

Биляна Огнянова – гл. медицинска сестра на УСБАЛО:

Непрестанно надграждаме

По традиция за седми път по време на националните конференции се организират и така наречените сестрински сесии. Идеята е те да представят автономността на специалистите по здравни грижи в процеса на лечение на онкологично болните пациенти. И през тази година със свои разработки се представиха медицински сестри, акушерки, клинични лаборанти, рентгенови лаборанти, лаборанти от клиничната патология и др.

Всички те са ангажирани не само в лечението, но и в профилактиката, диагностиката и проследяващата грижа в онкологичната практика. Това е така, защото предимство на болницата е възможността за комплексност в действията.

По време на сесията акцент бе поставен върху здравните грижи, разглеждани от позицията на медицинската сестра. Част от презентациите бяха за ролята на рентгеновите лаборанти, които заемат важно място в онкологичната практика – както в сферата на образната диагностика, така и в нуклеарната медицина, в лъчелечението. Интерес предизвикаха и теми, засягащи психоемоционалните проблеми на онкологично болните и помощта, която специалистите по здравни грижи оказват. Откроиха се и разработките, свързани с работата на модерния ПЕТ/КТ в болницата, защото темата за ролята на специалиста по здравни грежи не е разработвана у нас.

Аудиторията се впечатли и от презентацията за онкологичната патология сред децата, тъй като досега не сме обръщали внимание на педиатричните палиативни грижи. Естеството на работата с деца е по принцип трудно и българското здравеопазване в тази област е длъжник на децата и техните семейства. Смятам, че у нас е абсолютно необходим център за палиативни грижи за деца с онкологични заболявания, независимо дали ще бъде издържан с държавни средства или чрез благотворителност.

Знаем, че всеки специалист по здравни грижи има своите базови познания, които развива в практиката. Знаем, че всяка болница има своите фишове, протоколи, отнасящи се до всяка една грижа, манипулация, дейност в зависимост от работата. Тези сесии, презентациите и докладите всъщност осигуряват надграждане над базовите знания, дават на професионалистите по здравни грижи нови хоризонти.

В заключение бих искала да изтъкна, че професионалистите по здравни грижи в УСБАЛО са всеотдайни, емпатични. Те са внимателни и с болните, и с близките им, което въобще не е лесно.

Както казах и при закриването на сесията, тези събития действат оптимистично, дискусиите, аргументите и колегиалните спорове ме карат да вярвам, че сестринството няма да загине. Научните сесии са пример и за младите колеги – те разбират, че е нужно доживотно обучение, усвояване на нови неща непрестанно. Според мен целият ни живот изисква никога да не се спира „до тук”, а да се върви напред.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.