Вие сте в: Начало // Всички публикации // Казах за добро

Казах за добро

Тези думи сподели акад. Дамян Дамянов по време на публичното представяне на книгата си „Будители, наука, здравеопазване“, организирано от Българската академия на науките и издателство „Захарий Стоянов“. Събитието се състоя на 1 октомври т.г. в големия салон на БАН. Чл.-кор. Иван Гранитски – директор на издателството, още в началото изтъкна, че книгата и официалната й промоция са част от продължаващите духовни инициативи, които бележат 150-годишнината на авторитетната научна академична институция у нас.

Книгата съдържа 60 отделни рубрики, посветени на науката и Българската академия на науките, на здравеопазването и хирургията, както и по теми с обществен характер. Това са доклади, изказвания и интервюта, представени основно в периода 2010 – 2019 г. В публикациите се съдържа фактическа и обективна информация по въпросите на науката и здравеопазването с редица конкретни бележки, препоръки и програми, които биха довели до по-успешното им развитие в страната. Отправени са критични бележки към управленски институции. Становищата, посветени на БАН и на хирургията, съдържат положителни оценки за техните постижения и иновации, критични бележки за състоянието на научните звена и болничните заведения, което води до системно намаляване на кадрите в тези две важни области. Книгата e продължение на издадената преди 5 години първа част „Будители, наука, образование“.

В своето изказване акад. Димитър Димитров определи представянето като празник. Той изтъкна как размислите, позициите и становищата на акад. Дамянов, изразени в книгата, чертаят облика на автора като изследовател и общественик, изповядващ основните принципи за здрав разум, морал и професионализъм.

- Продукт на науката е самият учен, каза в словото си акад. Петър Кендеров и сподели размисли ще изчезне ли явлението „събрани съчинения“ във времето на интернет и концентрираната информация. Той подчерта разнородните теми, обект на анализ от акад. Дамянов, и изтъкна високото равнище на експертност в сферата на науката, на здравеопазването, на хирургията, на общественото развитие.

Проф. Петко Минчев постави акцент върху публикуваното есе „Слово за единението“. Той поздрави автора за ярките изяви като лекар, преподавател, учен и общественик – „едно рядко срещано съчетание, характерно за академична личност“.

Като невероятна синергия между медицината, образованието и науката определи акад. Юлиан Ревалски делото на акад. Дамянов, като акцентира върху пожеланието учените и хората на духа „да се държим всички заедно“.

Коментар на проф. Бойко Коруков

Срещу игото на невежеството

В ръцете ни е втората книга със събрани статии, интервюта, речи, изказвания на академик Дамян Дамянов.

Това, че двата тома са дело на престижното издателство „Захари Стоянов“  не е случайно. Защото книгите са жалони от активния път на известен лекар и учен. Но по-важното е, че те са летопис на десетилетия от българската история. Летопис, поднесена не от историци, политици, хора на перото, а от медик. Те са поглед „отстрани“, засягащ специфични коридори на общественото битие – здравеопазването и науката. Но именно заради това са безстрастният информатор за същността, приноса и загубите на социалните събития за определен период. Те са автономен, многопластов източник, коректор на бъдещи обобщения за станалото в България в края на ХХ и началото на ХХI век.

Това е основната ценност на новата книга на акад. Дамян Дамянов.

Тя е значима и с друго: словата й са кураж и стимул за лекаря и за отдадения на науката. Те са настойчив подтик към лекарите да излязат от „цеховете“ на познанието и медицинската практика, да имат не само самочувствието, но и силата, волята, дълга да извисят своя глас до гласа на общественици и интелектуалци. Да надмогнат нивото на експерт.

Акад. Дамянов не само цитира Евстати Гешев с определението му за „игото на невежеството“. Книгата му носи сила да изисква читателят да бъде активен срещу агресията на невежеството, срещу „общественото безразличие“, нихилизма. Редовете потикват към самочувствието за глас в управленските решения, но и задължават за всекидневно преклонение пред етиката, будителството, съзнанието за историчност.

Всичко това ме кара да бъда убеден, че „Будители, наука, здравеопазване“ е книга, която ще разлисти и осмисли не само съвременникът на раждането й.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.