Вие сте в: Начало // Всички публикации // Актуално проучване за пандемията и психичното здраве

Актуално проучване за пандемията и психичното здраве

COVID-19 е нарушила или спряла до критично ниво услугите в областта на психичното здраве в 93% от страните по света, докато търсенето им се увеличава, сочат данни от проучване на СЗО, организирано по повод на Световния ден на психичното здраве. Проучването предоставя първи глобални данни, показващи опустошителното въздействие на COVID-19 върху достъпа до услуги за психично здраве, а така също подчертава спешната нужда от увеличено финансиране.

Неотдавна СЗО подчерта хроничното недофинансиране на психичното здраве като цяло: преди пандемията страните харчеха по-малко от 2% от националните си здравни бюджети за психично здраве.

От друга страна, пандемията увеличава търсенето на услуги за психично здраве. Депривацията, изолацията, загубата на доходи и страхът предизвикват психичноздравни състояния или изострят съществуващите. Много хора са изправени пред повишена употреба на алкохол и наркотици, безсъние и безпокойство. Междувременно самият COVID-19 може да доведе до неврологични и психични усложнения (делириум, възбуда и инсулт). Хората с предшестващи психични разстройства и неврологични смущения, както и употребяващите вредни вещества също са по-уязвими към SARS-CoV-2 инфекция, те имат по-голям риск от тежки усложнения и дори смърт.

Проучването е проведено от юни до август 2020 г. сред 130 държави в шестте региона на СЗО. То оценява как се е променило предоставянето на психични, неврологични услуги и услуги за употреба на вещества поради COVID-19, видовете услуги, които са били нарушени, и как страните се адаптират, за да преодолеят тези предизвикателства.

Над 60% от държавите съобщават за прекъсвания в услугите за психично здраве за уязвими хора, включително деца и юноши (72%), възрастни хора (70%), както и жени, които се нуждаят от антенатални или постнатални услуги (61%).

Повече от една трета (35%) от държавите съобщават за прекъсвания на спешните интервенции, 30% докладват за прекъсване на достъпа до лекарства за психични, неврологични и др. болести. Около три четвърти отчитат поне частични смущения в услугите за психично здраве в училище и на работното място.

Много страни (70%) са възприели като алтернатива телемедицина или телетерапия, за да преодолеят прекъсванията в личните услуги, но има значителни различия – повече от 80% от страните с високи доходи съобщават за използване на телемедицина, в сравнение с по-малко от 50% от страните с ниски доходи.

Въпреки че 89% от страните съобщават в проучването, че психичното здраве и психосоциалната подкрепа са част от техните национални планове за реагиране на COVID-19, само 17% от тези страни имат пълно допълнително финансиране за тези дейности.

Всичко това подчертава необходимостта от повече средства за психично здраве. Тъй като пандемията продължава, още по-голямо търсене ще бъде отправено към национални и международните програми за психично здраве, страдащи от години от хронично недофинансиране предупреждават от СЗО.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.