Вие сте в: Начало // Всички публикации // Герои на кризата са здравните специалисти

Герои на кризата са здравните специалисти

70-ата сесия на регионалния комитет на СЗО за Европа се проведе във виртуален формат за първи път в историята. Здравните министри и други представители на високо равнище от 53 държави – членки на СЗО в Европейския регион, както и представители на партньорски организации и гражданското общество, обсъждаха различни здравни проблеми в рамките на два дни. Заседанието на регионалния комитет се проведе в съкратена форма на 14-15 септември 2020 г.

Сред основните здравни проблеми в дневния ред на тази съкратена сесия бяха:

- противодействие на пандемията на COVID-19 в региона и в света, и поуките от това;

- нова Европейска работна програма 2020–2025. „Съвместни действия за подобряване на здравето“;

- трансформация в региона;

- предложен бюджет за 2022–2023 г. и неговите последици за региона;

- акредитация на регионални недържавни структури.

Сесиите бяха излъчвани на английски и руски език и са отразени на #RC70Europe.

Научихме три основни урока

Из презентацията на д-р Ханс Клуге – регионален директор на СЗО/Европа

- Точно преди година ми се доверихте, като ме избрахте за длъжността регионален директор. Поех твърд ангажимент да отговоря на вашите политически стремежи, като бързо изпълних обещанията, които дадох по време на предизборната кампания – преструктурирах Регионалното бюро на СЗО за Европа, за да осигуря най-ефективната подкрепа за задоволяване на нуждите на всяка от 53-те държави членки в Европейския регион.

След като изпълнителният комитет одобри моето назначение, бях готов да изпълня плановете си с наистина армейска точност. Тогава, както знаете, огнището на COVID-19 ни удари. Европа попадна в епицентъра на глобална пандемия.

Взех незабавно решение лично да ръководя отговора в Европейския регион на СЗО, но не можех да си позволя да забравя обещанията, които ви дадох. Успях да направя това само чрез непрекъснатата подкрепа на целия наш колектив, особено на ръководителите на държавните служби и техните прекрасни екипи, и чрез прозрачен и бърз процес за избиране на изцяло нов изпълнителен екип. Гордея се с тях.

Няма да изброявам

многобройните предизвикателства пред здравето и благосъстоянието пред които е изправен регионът. Здравето е отразено в отлична публикация за основните здравни показатели. Моля ви да разберете, че това е един вид преходна година и ви обещавам, че през следващата ще бъде одобрен информационен панел, базиран на системата за мониторинг и оценка на 3-те милиарда цели (the triple-billion goals) за Общата работна програма на СЗО и адаптиран към Европейската работна програма.

Как поставихме основата за нашата бъдеща работа след COVID-19? Заложихме на три основни оси:

- да поддържаме пряк контакт с всяка от 53-те държави, за да предприемем възможно най-целенасочена подкрепа;

- да развиваме партньорства с други организации, работещи в региона;

- да преструктурираме регионалната служба.

По отношение на първия стълб, по време на предизборната си кампания поддържах пряк контакт с всяка държава, благодарение на помощта, която белгийското правителство ми оказа. Разработихме мрежа от контакти с министерства на здравеопазването и на външните работи, с лидери и здравни специалисти. Такива контакти ни позволяват да получим нещо повече от количествени данни и статистика: ние започваме да разбираме по-добре социалните, икономическите, културните и политическите характеристики, които са от решаващо значение за здравната политика.

Ние непрекъснато разработвахме подрегионален подход, за да осигурим максимално въздействие на ниво държава. Благодаря на министрите на здравеопазването за активното им участие в нашите много успешни видеоконференции. Вие ме помолихте да продължа тази практика и занапред. Мога да кажа същото за балканските страни, страните от Вишеград, централноазиатските републики и Руската федерация и, разбира се, за малките държави. Малките държави винаги са заемали специално място в сърцето ми! В същото време европейският регион като цяло представлява не по-малък интерес за нас. Разнообразието му е ценен ресурс за солидарност и споделяне на знания.

По отношение на втория елемент от изграждането на основата за нашата работа в бъдещето след COVID-19 – развитие на партньорства с други организации, работещи в региона – много е важно да продължим да се борим с всички продължаващи епидемии: неинфекциозни болести (НИЗ), мултирезистентна туберкулоза и ХИВ инфекция, замърсяване и изменение на климата (в тази област трябва да се отбележи много важната работа на Европейския център за околна среда и здраве на СЗО).

Бих искал да благодаря за засиленото сътрудничество на колегите от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария и алианса на ваксините GAVI.

Втората част от речта си ще се съсредоточи върху

борбата срещу COVID-19

Както при всяко бедствие, настоящата криза има своите жертви и герои. Искам да изкажа съболезнованията си на жертвите на вируса, техните семейства и близки и общностите, които са били силно засегнати от COVID-19.

Героите на тази криза несъмнено бяха здравни и социални работници, които защитаваха обществото с цената на живота си. Уважавам ги изключително за това. Нашият свят високо цени тяхната смелост и отдаденост.

Нашият отговор на COVID-19 е изграден върху три стълба:

l предоставяне на необходимата целева подкрепа от регионалната служба за всяка държава членка;

l обединяване на силите;

l учене на уроци – не за бъдещето, а за настоящето.

Първият стълб осигурява на всяка от 53-те държави членки целевата подкрепа, от която се нуждаят. Нашата помощ се състоеше от разпространяване на знания в реално време за всеки отделен аспект на пандемията. С подкрепата на ЕК и Европейската обсерватория по здравни системи и политики, бързо стартирахме Health Monitor Response Monitor, онлайн платформа, която документира и анализира мерките, предприети от всички държави.

При откриване на пропуски в нормативните регулаторни насоки, предприехме стъпки за тяхното отстраняване, например: предоставихме на държавите членки възможности за постепенно и безопасно излизане от глобалния режим на ограничения. Например с италианския министър на здравеопазването д-р Роберто Сперанса бяхме домакини на уеб конференция за безопасността на училищата по време на COVID-19 и публикувахме стратегическа рамка по този въпрос. Наскоро д-р Клеменс Ауер, специален здравен пратеник от Австрия, подготви проект на контролен списък с мерки за противодействие на COVID-19 при грипна епидемия. Такава регулаторна подкрепа за държавите винаги е била и ще продължи да бъде основата на това, което правим. Въпреки големите предизвикателства при международния транспорт, митническото и граничното затваряне, успяхме да проведем мисии в 120 държави, за да им помогнем да направят оценки на риска и да адаптират предлаганите от нас стратегии към местните условия.

Посетих Турция. Бях в Газиантеп, когато нашият медицински конвой за бежанци беше изпратен в северозападните райони на Сирия, така че никой да не остане без надзор. Посетих центровете за първично здравеопазване и бях приятно изненадан от представянето им. Разговарях с медицински сестри, лекари, социални работници, бежанци от Сирия, които с подкрепата на турското правителство са обучени, сертифицирани и назначени в системата на общественото здраве, за да предоставят услуги, ориентирани към хората, като се вземат предвид полът и езиковите нужди на пациентите. Никога не бях виждал нещо подобно.

Проектът за Източно партньорство, с щедрата финансова подкрепа от ЕК, позволи на Регионалната служба да набави 13 млн. евро за лични предпазни средства за пет месеца, нещо, което никога досега не сме правили. Понастоящем проектът се разшири, за да включи страни от Западния Балкански полуостров и Централна Азия, а също така включи компонент за укрепване на здравните системи. Искам да благодаря на всички посланици на ЕС в тези страни за отличното сътрудничество.

Опитвам се да общувам ежедневно с министри на здравеопазването, министри на външните работи, посланици, както и с медицински специалисти, и пациенти.

Вторият стълб се основава на моя опит в бягането на маратонски състезания. Борбата срещу COVID-19 е маратон, а не спринт: трябва да обединим сили. Знаем, че по време на криза, когато се нуждаем от съвместни действия за подобряване на здравето на хората, ние естествено искаме да се съсредоточим върху вътрешните си проблеми. Ето защо укрепихме работните отношения в рамките на нашата щаб-квартира и останалите пет регионални офиса, за което благодаря.

Третият стълб е да се учим от уроците.

Настоящата пандемия хвърли светлина върху силните и слабите страни на европейското общество. Тя ни отвори очите за реалното състояние на здравните ни системи. Няма време да чакаме равносметка на резултатите от предприетите мерки, защото учебната година започна и ни предстои грипна епидемия.

В тази динамична ситуация успяхме да извлечем

три основни урока:

1. Силните национални здравни системи са ключови за обществената здравна сигурност в страните. Пандемията се превърна в горчиво напомняне за нас, че трябва да ускорим прилагането на Декларацията от Астана за първично здравеопазване. Нито една пандемия не е победена само от болниците и трябва да предприемем спешни действия, за да намалим тежестта върху нашите скъпи лекари и медицински сестри, работещи в болниците, за да ги предпазим от професионално прегаряне още преди да е дошла зимата.

2. Ориентираното към хората първично здравно обслужване, което се основава на основните функции на общественото здраве през целия жизнен цикъл, е най-добрият подход да ни предпази от извънредни ситуации, да намали неравенствата и да защити бедните и уязвимите. Тук бих искал да отбележа особено приноса на Офиса за първична здравна грижа в Алмати и на нашите страни членки, за т. нар. „мозъчна атака“ – 5-годишен процес по планиране на нови практически подходи за развитие на първичното здравеопазване в страните.

3. Здравето като цяло е немислимо без здравна работна ръка. Заслугите на медиците бяха признати по целия свят и това би трябвало да им гарантира достойно и материално осигурено бъдеще, което по-адекватно да отразява тежестта на поверените им отговорности. Бих искал да подчертая работата на медицинските сестри и акушерките. Това е вашата година! Но се оказа толкова трудно за вас, че реших да разширя тази инициатива в Европейския регион до 2021 г. Ще можем да отвърнем на COVID-19 и обещавам ви, ще отпразнуваме вашите заслуги.

Дами и господа, неочакваното прекъсване в предоставянето на грижи за пациенти с хронични заболявания, открито при анализ на реакцията в реално време, се превърна в черна страница в нашата борба срещу пандемията.

68% от държавите членки съобщават за прекъсвания в предоставянето на здравни услуги, включително мониторинг на хората с диабет, хипертония и скрининг за рак. Някои страни прогнозират 10% увеличение на смъртността от рак на гърдата и 15% увеличение на смъртността от рак на дебелото черво. Тези смъртни случаи биха могли да бъдат избегнати.

Имаме обаче и добри новини в областта на незаразните болести чрез стартиране на 5-годишен процес за формулиране на нови подходи, които ще ни позволят да наваксаме в съответствие с Целите за устойчиво развитие.

Същото се случи и в областта на имунизацията. Шест европейски държави, които заедно представляват 22% от общия брой бебета в региона, съобщиха за прекъсвания в предоставянето на рутинни имунизационни услуги.

И така, първият стълб на борбата срещу COVID-19 е подкрепата на страните. Вторият – обединяване на усилията. Третият – ученето на уроци.

Урок първи: Силните здравни системи са от съществено значение за обществената здравна сигурност. Втори урок: солидарността е ключът към нашия успех. Никой не може да се смята за безопасен, докато всички не са в безопасност. Винаги казвам: ако солидарността не идва от сърцето, нека тя поне се превърне в прагматично, разумно решение. Най-ярките примери за солидарност, които съм виждал, са се случили на местно ниво, когато обикновените граждани са помагали на своите възрастни съседи и хора с психични проблеми.

Както си спомняме, в началото на пандемията имахме сериозни проблеми с наличието на лични предпазни средства. Това ни научи, че системите за международно сътрудничество трябва да бъдат създадени в „мирно време“, така че те да могат автоматично да бъдат пуснати в действие във „военно време“.

Третият и може би най-важен урок е общото осъзнаване на

тясната връзка между здравето и икономиката

Това осъзнаване е от основно значение за нас, ако наистина искаме да преминем към икономика на благосъстоянието. Това не беше изненада за вас и за мен, но видях, че е голяма изненада за много лидери от сектори, различни от здравния сектор. Ето защо създадох Паневропейската комисия по здравеопазване и устойчиво развитие, за да преосмисля политическите приоритети в контекста на пандемиите.

В заключение нека да кажа няколко думи за личния си опит. Тази пандемия ми помогна да разбера важната роля, която доверието играе при управлението на кризи. Кризата ми даде възможността да задълбоча работните си отношения с много хора във вашите държави, в СЗО и в други организации – не само за да се опознаем по-добре, но преди всичко да взаимодействаме по-ефективно помежду си, за да постигнем максимални резултати на ниво държава.

СЗО преживява трудни времена като организация и затова искам да ви призова за взаимното доверие, което ще ни помогне да преодолеем този труден момент. Искрено се надявам, че оценката на СЗО и нейните дейности ще се проведе в дух на взаимно разбирателство, с пълно разбиране на нашите взаимни задължения, така че вие, нашите държави членки, да знаете, че можете да разчитате на нас. И че ние, служителите на СЗО, на свой ред, ще почувствахме вашата подкрепа и така бихме могли да постигнем нашата благородна цел – да подобрим здравето и благосъстоянието на всички хора.

Отговори

Copyright © 2009 ФОРУМ МЕДИКУС. All rights reserved.
   
Designed by My. Modified by ForumMedicus. Powered by WordPress.